Zamknij

Twórcy ludowi ziemi radomskiej

Założeniem merytorycznym projektu jest opracowanie dorobku artystycznego twórców ludowych współpracujących z radomskim skansenem. Motywacją dla Działu Kultury Wsi Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu była bezinteresowna chęć pomocy samym ludziom, którym rozwijanie swych pasji niejednokrotnie nadaje sens życiu. Przeczytaj o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020