Zamknij

Oferta edukacyjna Muzeum Wsi Radomskiej

Oferta edukacyjna Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną upowszechniającą wiedzę o Radomskiem. Program edukacyjny zakłada, że wiadomości teoretyczne będą uzupełniane zajęciami praktycznymi. Obecnie prowadzimy lekcje muzealne z kilkunastu tematów z zakresu dziedzictwa kulturowego.

Muzeum Wsi Radomskiej od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną upowszechniającą wiedzę o Radomskiem. Program edukacyjny zakłada, że wiadomości teoretyczne będą uzupełniane zajęciami praktycznymi. Obecnie prowadzimy lekcje muzealne z kilkunastu tematów z zakresu dziedzictwa kulturowego.

Lekcje muzealne odbywają się w nowym obiekcie edukacyjnym– muzealna szkoła na terenie skansenu (wjazd od ulicy Stawowej) o godz. 10.00 i 12.00 (od wtorku do piątku). Istnieje możliwość zmiany godziny lekcji (do uzgodnienia przy zamawianiu lekcji).

Lekcje i warsztaty muzealne kierowane są dla następujących grup wiekowych:

– lekcje i warsztaty przeznaczone dla dzieci

– lekcje i warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych klas I – III

- lekcje i warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI

- lekcje i warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych

- lekcje i warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych

Muzeum proponuje następujące lekcje i warsztaty muzealne:

Lekcja muzealna składa się z:

- pogadanki

- zajęć manualnych,

- zwiedzania skansenu.

Zajęcia trwają od 45 do 90 min. w zależności od tematu (o szczegóły pytamy umawiając się na zajęcia).

Na zajęcia przyjmujemy grupy do 30 osób.


Zapisy na lekcje muzealne przyjmujemy pod numerem telefonu: (048) 332 92 81


Koszt uczestnictwa od osoby:

dzieci do lat 7 - 9 zł

pozostali - 12 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020