Zamknij

Muzeum Wsi Radomskiej

Kontakt

Muzeum Wsi Radomskiej
Szydłowiecka 30, 26-600 Radom, Polska
Wyznacz trasę

 

Dla zwiedzających

Wejście, parking i kasy biletowe:

ul. Stawowa (dojazd od ul. Krychnowickiej)
26-600 Radom
tel./fax 48 332 92 81 Sekretariat

Do muzeum można dojechać autobusami komunikacji miejskiej nr 14, 17
Z dworca PKP i PKS dojazd linią nr 14; kursy na tej linii odbywają się jedynie w dni powszednie.

Adres korespondencyjny

Dyrekcja i administracja:

ul. Szydłowiecka 30
26-600 Radom
tel./fax 48 332 92 81 Sekretariat

email: muzeumwsi@muzeum-radom.pl
www: www.muzeum-radom.pl

 UWAGA!!! ZASADY ODWIEDZANIA MUZEUM WSI RADOMSKIEJ 
 W CZASIE PANDEMII
COVID-19
REGULAMIN
Kliknij tutaj : Regulamin na czas pandemii COVID-19

 

Godziny otwarcia

2020-10-05 do 2021-04-06

Od poniedziałku po Festiwalu Ziemniaka do soboty przed Niedzielą Palmową

poniedziałek – piątek
9:00 - 15:30

sobota – niedziela
10:00 - 15:00

2020-04-06 do 2020-10-04 

Od Niedzieli Palmowej do Festiwalu Ziemniaka

poniedziałek – piątek
9:00 - 17:00

sobota – niedziela
10:00 - 18:00

Muzeum jest czynne dla zwiedzających: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających: w Nowy Rok, 6 stycznia, w Wielką Sobotę, w Niedzielę Wielkanocną, w Boże Ciało, 1 listopada, 11 listopada, w Wigilię, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

Zwiedzanie z przewodnikiem

KOMUNIKAT - COVID 19

Szanowni Państwo!
w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, zobowiązani jesteśmy wprowadzić dodatkowe zasady bezpieczeństwa dla zwiedzających. Poniżej publikujemy fragment regulaminu dot. zwiedzania z przewodnikiem:

"Regulamin zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej w związku z pandemią COVID-19

 Paragraf 2

 1. Udostępnia się do zwiedzania jedną wystawę czasową w Kurniku z Konar pt. „ Wycinanka Kurpiowska z Puszczy Zielonej”.
 2. Przewodnicy oprowadzają zwiedzających bez wchodzenia do wnętrz obiektów muzealnych.
 3. Wewnątrz obiektów może jednocześnie przebywać 5 osób.
 4. Osoby zwiedzające obiekty wewnątrz mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy."

Tu do pobrania pełna wersja regulaminu

 

Muzeum może być zwiedzane indywidualne lub w zorganizowanych grupach liczących maksymalnie 25 osób. Zwiedzanie wnętrz ekspozycji muzealnych odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.
Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się o określonych godzinach i trwa około 2 godzin.

2020-10-05 do 2021-04-06

Od poniedziałku po Festiwalu Ziemniaka do soboty przed Niedzielą Palmową

poniedziałek – piątek
9:00, 11:00, 13:00

sobota – niedziela
10:00, 12:00, 13:00

2020-04-06 do 2020-10-04

od Niedzieli Palmowej do Festiwalu Ziemniaka

poniedziałek – piątek
9:00, 11:00, 13:00, 15:00

sobota – niedziela
10:00, 12:00, 14:00, 16:00

 

Bilety

bilet normalny 14 zł
bilet ulgowy (zobacz tutaj) 8 zł
karnet roczny 100 zł
bilet w ramach programu „26-600 Strefa Kultury” (zakup internetowy do 4 instytucji kultury uczestniczących w programie) 20 zł
bilet specjalny (obowiązuje jedynie na wybrane imprezy Muzeum, takie jak Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej, Niedziela Palmowa, Noc Muzeów i inne okazjonalne imprezy oraz dla osób z zaproszeniami na podstawie stosownego zarządzenia Dyrektora Muzeum) 1 zł
bilet bezpłatny dla dzieci do lat 7  oraz (zobacz tutaj) 0zł
Z biletem Kolei Mazowieckich zniżka na wstęp  -50%

Lekcje muzealne

dzieci do lat 7 10 zł
pozostali 14 zł

 

Parking

opłata za parking  5 zł
Dostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  

 

Pierwsze 15 minut parkowania bezpłatnie. 

Kasa kończy sprzedaż biletów godzinę przed zamknięciem Muzeum.
W kasie biletowej można dokonywać wpłat gotówką lub kartą płatniczą.
Wejście do Muzeum oraz kasa biletowa znajdują się od ul. Stawowej (dojazd od ul. Krychnowickiej).

Ulga za wstęp do muzeum przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym,
  a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej,Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"
 • kombatantom.

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków (ICOMOS)
 • dzieciom do lat siedmiu
 • posiadaczom Karty Polaka

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .