Zamknij

Oferta edukacyjna Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do udziału w lekcjach muzealnych. Proponujemy Państwu trzy bloki tematyczne:

Oskar Kolberg. Rodzina Kolbergów.

 1. Oskar Kolberg (1814-1890) – życie i dzieło etnografa, folklorysty, kompozytora.

Przedstawienie dorobku wielkiego etnografa, twórcy monumentalnego dzieła „Lud” – serii etnograficzno-folklorystycznych monografii regionalnych.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Twórczość muzyczna Oskara Kolberga.

Prezentacja nagrania opery Kolberga „Król pasterzy”, wydawnictw z zakresu twórczości kompozytorskiej Oskara Kolberga.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Juliusz Kolberg (1776-1831) – kartograf, geodeta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawienie dokonań ojca Oskara Kolberga w dziedzinie kartografii i geodezji. Omówienie oryginalnych dokumentów z archiwum rodzinnego Kolbergów w zbiorach Muzeum w Przysusze.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Wilhelm Kolberg (1807-0877) – kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów.

Ukazanie sylwetki starszego brata Oskara Kolberga w dziedzinie kartografii, metrologii
i inżynierii wodnej i lądowej. Prezentacja oryginalnych dokumentów z archiwum rodzinnego Kolbergów w zbiorach Muzeum w Przysusze.

Czas trwania około 45 minut.

 1. Malarstwo Antoniego Kolberga

Zaprezentowanie dorobku malarskiego młodszego brata Oskara Kolberga, stypendysty Uniwersytetu Warszawskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.

Czas trwania około 45 minut.

Historia i architektura regionu.

 1. Przysucha – zarys dziejów miasta.

Powstanie i rozwój miejscowości ze szczególnym podkreśleniem wielokulturowości osady, tradycji przemysłu górniczego, hutniczego i zbrojeniowego; prezentacja różnorodnych źródeł historycznych, zbiorów kartograficznych i fotograficznych.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne.

Historia, tradycje i obyczaje Żydów, omówienie zabytków judaistycznych , idei chasydyzmu i działalności cadyków przysuskich.

Na życzenie film „Judaica Polskie”.

Czas trwania około 1 godz. + film około 55 minut.

 1. Zabytki urbanistyki i architektury w Przysusze i okolicach.

Przedstawienie najważniejszych zabytków architektury Przysuchy i okolic, z wykorzystaniem materiału fotograficznego i dokumentacji konserwatorskiej.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Przemysł w okolicach Przysuchy od czasów starożytnych do XIX w.
  Staropolski Okręg Przemysłowy.

Omówienie uwarunkowań rozwoju przemysłu w okolicach Przysuchy. Produkcja szabelni, drukarni, wielkiego pieca hutniczego, rusznikarni, fryszerki, walcowni. Rozwój przemysłu górniczego, hutniczego i zbrojeniowego do końca XIX w.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Gródek Leśny i inne zabytki archeologiczne okolic Przysuchy.

Pokaz materiałów fotograficznych z wykopalisk archeologicznych na przykładzie stanowiska w Brzeskach k/Klwowa oraz fotografii i plansz z Gródka Leśnego k/Przysuchy, Pogroszyna, Drzewicy i Żukowa.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. „Moi przodkowie. Genealogia i heraldyka wokół nas”.

Podczas spotkania zaprezentujemy herby Przysuchy i okolicznych miejscowości, przybliżymy reguły obowiązujące w heraldyce, elementy składowe herbów oraz omówimy zasady budowy drzewa genealogicznego. Lekcja jest także zaproszeniem do poznawania historii własnej rodziny i jej związku z miejscem zamieszkania, rozwija poczucie przynależności uczniów do społeczności lokalnej. Zajęcia w muzeum mogą mieć charakter warsztatowy – na zakończenie spotkania uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własne drzewo genealogiczne.

Czas trwania około 1 godziny.

Etnografia

 1. Kultura materialna i sztuka ludowa regionu opoczyńskiego.

Omówienie najbardziej typowych dla regionu opoczyńskiego wyznaczników: stroju, architektury, gwary, muzyki, zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt dorocznych.

Prezentacja filmu „Opoczno”.

Czas trwania około 1 godziny.

 1. Ludowa plastyka obrzędowa i dekoracyjna.

Wycinanki, pisanki, palmy, bukiety i ozdoby choinkowe. Temat realizowany podczas warsztatów z twórcami ludowymi w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
Muzeum wysyła informacje o warsztatach.

Czas trwania około 1 godziny.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł / osoba.

Nabycie biletu umożliwia zwiedzanie aktualnych wystaw muzealnych.

Oferujemy również zorganizowane spotkania z artystami ludowymi:

· Garncarze z Rędocina. Pokaz wytwarzania naczyń glinianych na kole garncarskim. Prezentacja wyrobów garncarskich – rzemiosła, rękodzieła i sztuki ludowej – naczyń i rzeźb ceramicznych.

· Sztuka krosna i igły. Tkanina, hafty, koronki i stroje regionu opoczyńskiego.

Pokaz pracy na krośnie, kołowrotku, przęślicy. Nauka wykonywania koronek
i haftów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020