Zamknij

Od rośliny do tkaniny

Od rośliny do tkaniny

W trakcie lekcji proponujemy: film „Od rośliny do tkaniny”, pozyskiwanie włókna lnianego przy użyciu tradycyjnych narzędzi, tkanie na ramkach.

Produkcja tkanin była powszechnie znana wśród kobiet wiejskich. Potrafiły one przygotować surowiec oraz posługiwać się narzędziami tkackimi.
Jedną z roślin dostarczających surowiec – przędzę - na tkaniny był len.
W trakcie lekcji proponujemy: film „Od rośliny do tkaniny”, pozyskiwanie włókna lnianego przy użyciu tradycyjnych narzędzi, tkanie na ramkach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020