Zamknij

Unijna rozbudowa skansenu. Wmurowanie kamienia węgielnego

Unijna rozbudowa skansenu. Wmurowanie kamienia węgielnego

Utworzenie nowej trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej to projekt, który otrzymał ponad 10,2 mln zł unijnego dofinansowania. 25 sierpnia br. w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę muzeum wzięli udział m.in.: wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.


Utworzenie nowej trasy turystycznej w Muzeum Wsi Radomskiej to projekt, który otrzymał ponad 10,2 mln zł unijnego dofinansowania. 25 sierpnia br. w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę muzeum wzięli udział m.in.: wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk.
.
Uroczystosć odbyła się w miejscu, gdzie stanie młyn z Zajączkowa. Akt erekcyjny odczytał ksiądz Mirosław Kszczot, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu, który również poświęcil budowę. Następnie akt zamknięto w metalowej tubie, zalakowano i wmurowano tuż obok wykopu pod młyn. Obecni przedstawiciele samorządu Mazowsza i prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak wmurowali też w fundamenty symboliczne kamienie upamiętniające radomską władzę w roku 2011.
Muzeum zyska dziesięć obiektów, w tym osiem zabytkowych. Z pewnością jedną z głównych atrakcji okaże się tartak z Molend oraz dwa młyny wodne, ulokowane w malowniczych zakątkach skansenu – powiedziała podczas uroczystości dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek. Ciekawe rozwiązania technologiczne i pomysłowość rozwiązań na pewno zainteresują wielu zwiedzających – podkreśliła.
To wspaniała inwestycja wzbogacająca ofertę turystyczną całego Mazowsza – dodał marszałek Adam Struzik. Cieszę się, że projekt uzyskał unijne dofinansowanie i przekonany jestem, że uda się go szybko i sprawnie zrealizować. Dzięki tego typu inicjatywom zmieniamy oblicze regionu, który staje się coraz bardziej atrakcyjny nie tylko dla rodzimych mieszkańców, ale także odwiedzających nas gości – podsumował marszałek.
Dla muzealników dużym wyzwaniem będzie montaż zagrody z Solca. Ta położona niegdyś nieopodal brzegów Wisły, XIX-wieczna zagroda, której budynki układają się w kształt okólnika, już wkrótce stanie w pobliżu rzeki Kosówki, przepływającej przez skansen. Obiekty zabytkowe zostaną rozmieszczone według scenariusza budowy muzeum, zgodnie z analizą historyczną i składać się będą na nową interesującą trasę turystyczną.
W ramach projektu zaplanowano również budowę amfiteatru z zapleczem wystawienniczo-konferencyjnym i pracowni konserwatorskiej. Zatrudnionym w skansenie zapewni to lepsze warunki pracy, a także pozwoli na właściwe przechowywanie i konserwację muzealiów.
Łączna wartość całej inwestycji to ponad 24,8 mln zł. Zadanie otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .