Zamknij

Styczeń na budowie

Lekka zima pozwala na prowadzenie robót budowlanych i w związku z tym prace na terenie naszego muzeum trwają bezustannie. Wykonawca obiektów zabytkowych firma Marbud rozpoczęła prace wewnątrz młynów, które polegają na wyposarzeniu ich w urządzenia technologiczne. W młynie z Zofiówki znajduje się już kompletne złożenie kamieni młyńskich, a także walce do produkcji mąki. Powstała również transmisja, która przy pomocy przekładni mechanicznych i pasowych napędzać będzie poszczególne urządzenia. W robotach tych pomagają dwaj doświadczeni młynarze, którzy przez kilkadziesiąt lat prowadzili własne młyny. Najbardziej zaawansowane są prace przy tartaku z Molend . Przypomnijmy, że był to niewielki chłopski tartak z 1940 r., w którym dokonywano przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem, który stanowi podstawowy i główny element wyposażenia każdego tartaku. Otóż, urządzenie to jest już zmontowane wewnątrz wiaty i wkrótce odbędzie się próbny rozruch. Pozostali wykonawcy, którzy zajmują się budową infrastruktury muzealnej również prowadzą intensywne prace. Budowa zaplecza konserwatorskiego jest na etapie montowania więźby dachowej. Prowadzone są również roboty przy budowie nowych dróg, które połączą budowane właśnie obiekty z dotychczasową siecią dróg i ścieżek w skansenie.

Andrzej Żytnicki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych