Zamknij

Młyny, tartak, zagroda - koniec robót

Młyny, tartak, zagroda - koniec robót

W dniu 6 czerwca 2012 r. zakończyły się roboty przy montażu zabytkowych obiektów w ramach II etapu programu inwestycyjnego.

W dniu 6 czerwca 2012 r. zakończyły się roboty przy montażu zabytkowych obiektów w ramach II etapu programu inwestycyjnego. W tym dniu nastapiło formalne odebranie przez inwestora budynków od ich wykonawcy firmy Marbud. Przypomnijmy, że roboty budowlane trwały rok, a nasza ekspozycja skansenowska wzbogaciła się o dwa młyny wodne, tartak oraz zagrodę z Solca nad Wisłą. Po przekazaniu przez wykonawcę obiektów do pracy przystąpią muzealnicy, którzy będą wyposażać otoczenie budynków oraz ich wnętrza zgodnie z etnograficznymi założeniami. Szczególnie dotyczy to zagrody z Solca bowiem tartak z Molend oraz młyny z Zofiówki i Zajączkowa mają już kompletne wyposażenie technologiczne. Co ważne, wspomniane wyżej obiekty będzie można podziwiać w trakcie pracy. Przeprowadzono już próbne rozruchy i trzeba stwierdzić, że wrażenie jest niesamowite. Całość nowej ekspozycji będzie udostępniona dla zwiedzających jesienią. Równolegle trwają roboty przy budowie amfiteatru oraz zaplecza konserwatorskiego. Obiekty te wzbogaca naszą infrastrukturę muzealną, a prace przy ich budowie mają się zakończyć we wrześniu.

Andrzej Żytnicki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych