Zamknij

Budowa "Małej Wioski"

Budowa

Budowa "Małej Wioski" - miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I

Budowa „Małej Wioski” – miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej – Etap I

Trwają roboty przy budowie Małej Wioski. Prace prowadzi firma AG-Complex z Warszawy. Zadanie ma na celu stworzenie miejsca, które pełnić będzie kilka funkcji: zabawową, edukacyjną oraz wystawienniczą. Powstanie wydzielona przestrzeń rekreacyjna w formie „placu zabaw” stylizowanego na tradycyjną wieś. Program Małej Wioski zakłada, że poprzez zabawę uczył będzie dzieci historii i tradycji polskiej wsi z regionu radomskiego. Teren przeznaczony pod budowę inwestycji „Mała Wioska” położony jest w południowej części Muzeum Wsi Radomskiej. Teren o wymiarach 70m x 70m. usytuowany jest tuż przy Budynku Edukacji Muzealnej, a także w pobliżu parkingu.

Zakres zadania, w etapie pierwszym, obejmuje cztery główne elementy.

W zakresie architektury:

 • Budowa "chałupy" - w postaci urządzenia zabawowo-edukacyjnego wzorowanego na obiektach architektury ludowej, która będzie w odpowiedniej skali zmniejszona – dostosowana swoimi rozmiarami do wzrostu dzieci.
 • budowa „brogu na siano” - w postaci urządzenia zabawowo-edukacyjnego - zadaszenia na siano na świeżym powietrzu.

W zakresie nawierzchni i dróg:

 • budowa ciągów pieszych i nawierzchni obsługujących elementy programowe, o stylistyce typowej dla krajobrazu i tradycyjnego budownictwa regionu radomskiego.

W zakresie małej architektury:

 • Wykonanie domowych narzędzi, sprzętów gospodarskich i rolniczych dostosowanych do zabawy,
 • budowa atrapy studni z żurawiem,
 • budowa uli wolnostojących,
 • budowa urządzeń zabawowych (plac zabaw), nawiązujących formą i tematyką do architektury ludowej lub elementów życia wiejskiego,

W zakresie zieleni:

 • wykonanie nowych nasadzeń: ogródek owocowo-warzywny z poletkami edukacyjnymi dla dzieci, ogródek ozdobny w sąsiedztwie chałupy, nasadzenia ozdobne uzupełniające szatę roślinną na całym terenie inwestycji.

Termin zakończenia robót: 31 października 2018 r.

Drugi etap inwestycji zakłada dalszą rozbudowę Małej Wioski. Gotowa jest dokumentacja projektowa, która zakłada powstanie budynków gospodarczych w formie urządzeń zabawowych (zmniejszonych do rozmiarów dzieci). Przewidziane są stodoła, obora, wozownia.

Muzeum Wsi Radomskiej planuje realizację II etapu inwestycji w 2019 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych