Zamknij

Zapraszamy na Festiwal Ziemniaka

Zapraszamy na Festiwal Ziemniaka

Festiwal odbędzie się 26 września. Podczas wydarzenia zaprezentują się zespoły obrzędowe, rękodzielnicy, koła gospodyń, a rolnicy pokażą pracę przy użyciu dawnych maszyn rolniczych z zasobów Muzeum. Zapraszamy również na potańcówkę na deskach. Koła gospodyń przygotują mnóstwo tradycyjnych potraw, jak pierogi, porka, pazibroda, babka ziemniaczana.
W trakcie imprezy w godzinach rozstrzygnięcie konkursu ,,Potrawa regionalna z ziemniaków”. Celem organizowanego przez muzeum konkursu jest ukazanie tradycji kulinarnych regionu radomskiego, budowanie tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie, wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy Uczestnikami Konkursu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie pan Karol Okrasa, kucharz i dziennikarz kulinarny, gospodarz popularnych programów telewizyjnych. 

 

26 września 2021 roku, godz. 12:00 – 21:00

 

Teren ekspozycji muzealnej

 

Zagroda z Jastrzębi

Konkurs „Potrawa regionalna z ziemniaków”

godz. 13.30-15.00

Pokaz kulinarny Karola Okrasy i rozstrzygnięcie konkursu; godz. 15.30-17.00

Ekoryneczek; godz. 12.00-18.00

 

Zagroda z Chomentowa

pokaz omłotów zboża przy pomocy młockarni;

godz. 12.00-18.00

 

Zagroda z Bartodziej

pokaz ręcznej obróbki lnu

godz. 12.00-18.00

 

Zagroda z Alojzowa

kiermasz twórczości ludowej

godz. 12.00-18.00

 

Muzealne pola

pokazy: kopania ziemniaków motykami i kopaczką z traktorem; orki, bronowania i siewu żyta;

pieczenie ziemniaków w popiele; godz. 12.30-18.00

obrzęd „Okrężna po wykopkach” w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Ostałki” z Ostałówka

godz. 15.00-15.30

 

Zagroda z Kłonówka

pokaz prac ciesielskich

pokaz robienia wykręcaków

godz. 12.00-18.00

 

Scena

„Potańcówka pod dębem”

godz. 13.00-21.00

Kapela Henryka Gwiazdy, Kapela Józefa Wyrwińskiego

Dom Ludowy

jesienne warsztaty rodzinne

godz. 12.00-18.00

 

 

Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych:

 „Papież napotkany” w spichlerzu z Wilkowa, „Kręć się, kręć wrzeciono” i „Plakat w Skansenie Polskim” w Domu Ludowym oraz wystawa fotografii przyrodniczej Artura Tabora w kurniku z Konar.

Ponadto, na miłośników domowej kuchni czekać będą liczne stoiska kół gospodyń wiejskich.

 

 

 

Patron Honorowy

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .