Zamknij

ZAPRASZAMY na doroczny Festiwal Ziemniaka

ZAPRASZAMY na doroczny Festiwal Ziemniaka

2 października zapraszamy na cyklicznie odbywający się Festiwal Ziemniaka, w tym roku czekają na Państwa liczne atrakcje.

 

FESTIWAL ZIEMNIAKA

Muzeum Wsi Radomskiej

2 października 2022 roku

Godz. 12.00 – 19.00

 

 W programie:

 

Scena „Pod Dębem”

Występy kapel wiejskich – 14.30 – 19.00

- Kapela Henryka Gwiazdy

- Kapela Jana Tarnowskiego

- Kapela Braci Urbańczyków

Inscenizacja „Pierzoki” (darcie pierza) –– 13.30

- Zespół „Korzenie” z Łaguszowa

Występ zespołu „Wolanianki” – godz. 12.30

 

Konkurs „Potrawa regionalna z ziemniaków” – godz. 13.00

Pokaz kulinarny Karola Okrasy, rozstrzygnięcie konkursu – 15.00

 

Zagroda z Alojzowa 12.00 – 18.00

- pokaz cięcia sieczki

- kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła

- sprzedaż miodów oraz innych towarów powiązanych z tematyką festynu         

 

Zagroda z Chomentowa 12.00 – 18.00

- pokaz szatkowania i ubijania kapusty – Zespół Obrzędowy Zaborowianki (godz. 12.00 – 17.30)

- pokaz ręcznego odziarniania lnu, kukurydzy, prosa, soi (stodoła)

- warsztaty wykonywania pędzli z prosa

- kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła

- sprzedaż miodów oraz innych towarów powiązanych z tematyką festynu

 

 

 

Zagroda z Kłonówka

- pokaz ręcznej obróbki lnu

- warsztaty tkactwa

- pokaz pracy piłą „moja-twoja”

- pokazy tradycyjnego tkania czapek, skarpet i rękawic

- warsztaty jesienne

 

Muzealne pola 12.00 – 18.00

- pokaz ręcznego kopania ziemniaków oraz obrzęd „Okrężnej” – Zespół Ostałki (godz. 14.30)

- pokaz kopania ziemniaków kopaczką konną

- pokaz orki

- pokaz bronowania

- pokaz siewu ręcznego z płachty

- pieczenie ziemniaków w popiele (4 ogniska)

 

Zagroda z Bartodziejów

- pokaz wyplatania koszy na ziemniaki „Z czym na ziemniaki” – Grzegorz Gordat

- warsztaty wikliniarskie

 

Ponadto:

- Koła Gospodyń Wiejskich

- Eko-rynek

- Prezentacja Polskich Spanieli Myśliwskich  (Chomentów)

- Warsztaty gotowości – gotowi.org

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .