Zamknij

Wraz z Centrum Helen Doron Radom, zapraszamy na Wyprawę Rodzin! W tym roku pod tytułem: „Doznania zamiast rzeczy”.

Wraz z Centrum Helen Doron Radom, zapraszamy na Wyprawę Rodzin! W tym roku pod tytułem: „Doznania zamiast rzeczy”.

Dyrektor Ilona Jaroszek zaprasza wszystkie dzieci do Muzeum Wsi Radomskiej. W niedzielę 28 maja wspólnie będziemy świętowali Dzień Dziecka. Jak co roku, na uczestników czeka wiele atrakcji.

Impreza ma charakter otwarty, znaczną część wydarzenia stanowić będzie rajd rodzinny z nagrodami.

Podczas rajdu Drużyny zbierają punkty w postaci „korali dobrych wspomnień”. Otrzymują je w naszych bazach tematycznych: 1 koralik za podjęcie się wykonania zadania +1 koralik za ukończenie zadania. Koraliki będzie można zdobywać w określonych godzinach przy każdym ze stoisk zorganizowanych przez Muzeum Wsi RadomskiejCentrum Helen Doron Radom oraz dodatkowych sponsorów. Po zebraniu co najmniej 10 korali, drużyna otrzyma los na loterię. Losowanie nagród  ufundowanych przez współorganizatorów odbędzie się podczas Gali kończącej Wyprawę Rodzin w Amfiteatrze Muzeum Wsi Radomskiej. Po zakończeniu rajdu i rozdaniu nagród, część baz będzie działać dalej, już bez rozdawania punktów w postaci koralików.

 

Bazy tematyczne to m.in.:

 1. Scena folklorystyczna;
 2. Rzeźba – współtworzenie płaskorzeźby w drewnie;
 3. Plecionkarstwo – wspólne tworzenie kosza z wikliny;
 4. Wiejskie zabawy – tor przeszkód z siana, dawne gry i zabawy podwórkowe;
 5. Życie codzienne pradziadków: obróbka lnu, dawne pranie, obróbka ziarna, młocka cepami;
 6. Dzika kuchnia – własnoręczne tworzenie ziołowych i kwiatowych przypraw;
 7. Plener malarski – malowanie skojarzeń i myśli związanych z wylosowanym słowem;
 8. Zagajnik wspinaczkowy – małpi gaj ze ścianką wspinaczkową i linami rozpiętymi pośród drzew;
 9. Ścieżka bosych stóp – bose przejście przez tor usypany z różnych materiałów: patyków, szyszek, kamieni itp.
 10. Kaligrafia osobistych życzeń – zapisywanie dobrych życzeń dla swojej rodziny przy użyciu różnych narzędzi – patyków, piór, części roślin;
 11. Błotna kuchnia – „gotowanie” potraw z błota i roślin;
 12. Gra polna „Mój RaDOM” – na zaznaczonej na polanie mapie Radomia, uczestnicy umieszczają chorągiewki z ważnymi dla swojej rodziny miejscami, na chorągiewkach piszą o związanych z nimi marzeniach;
 13. Blisko siebie – fotografie rodzinne wykonywane z góry, ze specjalną aranżacją;

 

W czasie Imprezy planowane są występy dwóch zespołów folklorystycznych: Wolanianek i Guzowianek. Tego dnia w Muzeum Wsi Radomskiej odbędzie się również pierwszy Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych, podczas którego zostaną zaprezentowane piosenki ludowe w wykonaniu dzieci i młodzieży z regionu radomskiego.

 

Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum Helen Doron Radom

Współtwórcy: Radomskie Amcary, KakaoStudio, Warsztatownia MammaLeo, Studio 26-600, ESFIT Studio, Centrum Wspinaczkowe Grota, Stajnia Carino, Cook&Talk, Multisensorki, WARTA.

 

Plan godzinowy:

 

I Przegląd Folklorystycznych Zespołów Dziecięcych (amfiteatr)

12.00 – 14.00              występy uczestników i podsumowanie Przeglądu

 

Wyprawa Rodzin 2023:

11.00 – 12.00              rejestracja uczestników rajdu

12.00 – 15.00              czas otwarcia baz Wyprawy Rodzin i zbierania korali dobrych     wspomnień;

14.00 – 15.00              baza meldunkowa, gdzie drużyny zgłaszają wykonanie zadania czyli zdobycia co najmniej 10 korali dobrych wspomnień; po meldunku drużyna odbiera druga połowę losu na loterię;

15.15 – 16.15              gala zakończenia roku szkolnego uczniów Centrum Helen Doron Radom oraz losowanie nagród Wyprawy Rodzin 2023 (amfiteatr);

 

Scena folklorystyczna (amfiteatr):

16.15 – 17.00              występ zespołu Guzowianki

17.00 – 17.45              występ zespołu Wolanianki

 

 

 Impreza biletowana - dzieci do lat 7 bezpłatnie, bilet normalny 20 zł, bilet ulgowy 12 zł, parking 5 zł. 

 

ZAPRASZAMY

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .