Zamknij

„Muzyczne kremówki. 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II – List do Artystów”

„Muzyczne kremówki. 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II – List do Artystów”

– A tam była cukiernia... Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że myśmy to wszystko wytrzymali…, te kremówki po maturze – wspominał Jan Paweł II w 1999 roku podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic, swojego rodzinnego miasta. To zdanie papieża przeszło do historii, a kremówki już zawsze kojarzyć się będą z Ojcem Świętym. Nic więc dziwnego, że nazwa ulubionych ciastek Jana Pawła II znalazła się w tytule projektu realizowanego przez Muzeum Wsi Radomskiej z okazji 100. rocznicy urodzin papieża.

Na „Muzyczne kremówki” składa się cykl trzech koncertów papieskich. Pierwszy, zatytułowany „100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II – List do Artystów”, już za nami! 13 września 2020 roku w zabytkowym kościele z Wolanowa znajdującym się w Muzeum Wsi Radomskiej rozbrzmiały dźwięki muzyki J. S. Bacha, A. Vivaldiego, Ch. Gounoda, T. Albinioniego, N. Paganiniego oraz W. Kilara. Perełki muzyki klasycznej wykonali znakomici muzycy: Maciej Przestrzelski – koncertmistrz Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie (skrzypce) oraz Emanuel Bączkowski – doktor sztuk muzycznych, solista i kameralista, znany z występów na międzynarodowych festiwalach organowych (organy). W repertuarze koncertu znalazło się miejsce również na solowe występy artystów. E. Bączkowski zachwycił swoimi Improwizacjami na temat Polskich Pieśni Kościelnych, a M. Przestrzelski Improwizacjami na temat N. Paganiniego. Dzieła wybitnych kompozytorów stanowiły wspaniałe tło dla czytanego przez znanego polskiego aktora teatralnego i filmowego Stanisława Sparażyńskiego „Listu do Artystów” autorstwa Ojca Świętego.

Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział.

Te i inne fragmenty listu apostolskiego Jana Pawła II mogli usłyszeć zgromadzeni w kościele z Wolanowa uczestnicy tego jakże wyjątkowego wydarzenia, a namacalnych dowodów talentów i umiejętności występujących artystów z pewnością tego niedzielnego popołudnia nie zabrakło. Czy zaserwowana nam dzisiaj przez nich uczta duchowa byłaby dla Jana Pawła II „muzyczną kremówką”? Mamy nadzieję, że tak.

Honorowy patronat nad projektem przyjęli:

Ksiądz Biskup dr Henryk Tomasik – Ordynariusz Diecezji Radomskiej

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Projekt pod nazwą „Muzyczne kremówki” został w całości sfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .