Zamknij

„Koncert muzyki żydowskiej” w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

„Koncert muzyki żydowskiej” w  Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza na „Koncert muzyki żydowskiej” w wykonaniu Artystów Teatru Żydowskiego w Warszawie.

„Koncert muzyki żydowskiej” towarzyszy wystawie "W godzinie próby....". Podczas koncertu wystąpią: Teresa Wrońska – fortepian, słowo wstępne, Marek Wroński – skrzypce, Moniki Chrząstowska – śpiew, Henryk Rajfer - śpiew. Na koncert muzyki żydowskiej złożą się piosenki i utwory instrumentalne, które rozbrzmiewały przed wojną w żydowskich domach, z pewnością także w Przysusze. Nigunym - melodie śpiewane bez tekstu, piosenki o świętach i codziennym życiu: rodzinie, miłości, pracy, biedzie a nawet o jedzeniu.

KONCERT: 19 listopada 2023r. /niedziela/ godzina 16.00

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Na wydarzenie obowiązuje bilet specjalny w cenie 1 zł.

Patronat medialny: Ziemia Przysuska, Gość Niedzielny, Echo Dnia, Radio Radom, Radio Rekord, Tv Dami, Co za dzień, 7dni

Partner: Piekarnia Fogiel&Fogiel

Muzyka, tak instrumentalna jak i wokalno – instrumentalna, zajmowała w życiu Żydów niezwykle ważne miejsce. Towarzyszyła świętom, nadając im uroczysty charakter, spotkaniom rodzinnym, w tym tak istotnym wydarzeniom, jak bar-mycwa, czy ślub. Służyła edukacji religijnej i integrowała naród żyjący w diasporze od zburzenia II Świątyni.

Teresa Wrońska – słowo wstępne, fortepian. Od 1983 roku jest kierownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego im. E. R. i Idy Kamińskich. Komponuje i aranżuje muzykę do przedstawień m.in. "Dybuk", reż. Sz. Szurmiej, "Monisz" reż. J. Różewicz, "Piękna i bestia" reż. L. Szurmiej. Współpracowała z Teatrem Polskim w Szczecinie i Teatrem Polskiego Radia. Występuje z Teatrem Żydowskim w Polsce i za granicą /USA, Kanada, Argentyna, Izrael, Meksyk, Francja, Australia, Wielka Brytania/. Prowadzi warsztaty piosenki żydowskiej.

Marek Wroński – skrzypce. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina /obecnie Uniwersytet Muzyczny /, koncertuje jako solista i kameralista. Nagrywał muzykę dla radia            i telewizji, a także do filmów i teatrów. Brał udział w nagraniach płyt wybitnych artystów                 /M. Bajor, M. Umer/. Współpracuje z warszawskimi teatrami Polonia, Buffo, Ateneum                  i z Teatrem Żydowskim im. E. R. i Idy Kamińskich, z którym występował m.in. w Niemczech, Francji, Meksyku, Australii, Wielkiej Brytanii.

Monika Chrząstowska - od 2002 roku aktorka Teatru Żydowskiego. W swoich spektaklach powierzało jej znaczące role wielu reżyserów np. P. Cieplak, A. Duda - Gracz, K. Kirsz,                       J. Piaskowski, P. Passini, P. Paszta, M. Strzepka, J. Szurmiej. Współpracowała także z Teatrem Rozrywki w Chorzowie /rola Anity w "West side story" /i Teatrem Rampa /”Sztukmistrz                        z Lublina”, „Brat naszego Boga”, a także z Teatrem Telewizji /"Błękitny zamek", "Dokument podróży". Gra w serialach i dubbingu. Drugim nurtem jej działalności artystycznej są recitale solowe m.in. "Wiera Gran" czy "Trochę mi wstyd”, entuzjastycznie przyjmowane przez publiczność.

Henryk Rajfer – aktor. W październiku bieżącego roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Swoją karierę zawodową związał na stałe z Teatrem Żydowskim im. E. R. i Idy Kamińskich, ale współpracował także z Teatrem Nowym w Poznaniu, Teatrem Śląskim                     im. S. Wyspiańskiego w Katowicach i Teatrem Telewizji. Grał w wielu filmach m.in.: „Austeria”, „Podróż Niny”. Produkcja filmowa zapraszała go wielokrotnie jako konsultanta języka jidysz  i tradycji żydowskiej. Role w swoich spektaklach powierzali mu m.in. P. Cieplak, M. Kleczewska, J. Rotbaum, Sz. Szurmiej, J. Szurmiej, G. Tencer, M. Strzępka, P. Szarsza, D.J.  Neć, M. Wojtyszko, M. Zadara.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .