Zamknij

14 lipca zapraszamy serdecznie na otwarcie nowej sceny plenerowej "Pod Dębem"!

14 lipca zapraszamy serdecznie na otwarcie nowej sceny plenerowej

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników kultury, sztuki ludowej oraz pasjonatów potańcówek i wydarzeń kulturalnych na uroczyste otwarcie nowej sceny plenerowej "Pod Dębem". Wydarzenie odbędzie się 14 lipca br. o godz. 16.00 i potrwa do 21.00!

Scena i dechy pod dębem to wyjątkowe miejsce, stworzone z myślą o różnorodnych wydarzeniach artystycznych. Znajduje się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej i składa się z trzech segmentów, zapewniających wszechstronność i funkcjonalność.

W ramach prac zostały wykonane dwie garderoby z łazienkami dla artystów oraz magazyn na sprzęt, co sprawia, że "Scena pod Dębem" jest idealnym miejscem do organizacji koncertów, spektakli teatralnych oraz innych wydarzeń kulturalnych.

Uroczystość otwarcia rozpocznie się koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanianki”, który zaprezentuje bogaty repertuar folklorystyczny. Następnie do tańca zagrają dwie regionalne kapele: Kapela Henryka Gwiazdy oraz zespół muzyczny pod przewodnictwem Kamila Chrząszcza.

Pierwsza w tym sezonie i przy nowej scenie, na odnowionych dechach POTAŃCÓWKA zapowiada się wyjątkowo. Będzie to inauguracja nowej sceny, która powstała w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod Dębem", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na przebudowie i budowie budynku magazynowego z garderobą i estradą, płyty betonowej, czyli utwardzonego placu przed estradą. W ramach zadania wykonana została m.in. instalacja sanitarna, wodociągowa i elektryczna do instalacji sterowania nagłośnieniem i oświetleniem.
Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy Scenie pod dębem", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, a dokładnie ze środków Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Koszt inwestycji to 1 726 920,00 zł.

W Muzeum Wsi Radomskiej zrealizowane zostało także zadanie pn. „Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej – Inwestycja również sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. M.in. w ramach zadania nowe toalety powstały w okolicy placu zabaw dla dzieci.
Koszt inwestycji 1 095 930,00 zł.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na niezapomnianą zabawę, która rozpocznie się w  niedzielę 14 lipca o godzinie 16:00 i potrwa do 21:00. Muzykanci zagrają tradycyjne radomskie melodie, nie zabraknie oberków, polek i mazurków. Zachęcamy przedstawicieli wszystkich pokoleń do udziału!

 

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy Scenie pod dębem".

Do zobaczenia na "Scenie pod Dębem"!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .