Zamknij

Laureaci 40. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"

Laureaci 40. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga

W dniu 1 lipca 2015 roku na posiedzeniu Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dokonano wyboru laureatów tegorocznej edycji wyróżnienia.

Laureatami 40. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w sześciu kategoriach wymienionych w Regulaminie zostali:

Kategoria I. dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

Aniela Krupczyńska

Twórczyni w zakresie folkloru muzyczno-tanecznego, śpiewaczka i tancerka, popularyzatorka pieśni, gwary, obrzędów i zwyczajów górali pienińskich, kierowniczka Zespołu Regionalnego im. Jana Malinowskiego ze Szczawnicy.

Szczawnica, pow. nowotarski, woj. małopolskie

Zuzanna Ptak

Koronczarka, wykonawczyni tradycyjnych motywów i kompozycji z koronki szydełkowej.

Koniaków, Śląsk Cieszyński, pow. cieszyński, woj. śląskie

Maria Siwiec

Śpiewaczka i tancerka ludowa, kierowniczka Zespołu „Gołcunecki”.

Gałki, pow. przysuski, woj. mazowieckie

Wincenty Staśkiewicz

Wykonawca wycinanek kurpiowskich.

Ostrołęka, Kurpie, woj. mazowieckie

Kategoria II. dla twórców za pisarstwo ludowe

Waleria Prochownik

Pisarka ludowa, poetka i prozatorka, gawędziarka.

Żywiec, Beskid Żywiecki, woj. śląskie

Kategoria III. dla kapel ludowych

Kapela Jana Kmity z Przystałowic Małych

pow. przysuski, woj. mazowieckie

Kategoria IV. dla zespołów folklorystycznych

Zespół Śpiewaczy „Dorbozianki” z Dorboz

pow. biłgorajski, woj. lubelskie

Zespół Regionalny „Regle” im. Jana Jędrola z Poronina

Podhale, pow. tatrzański, woj. małopolskie

Kategoria V. dla badaczy, naukowców i animatorów

Prof. Piotr Dahlig

Etnomuzykolog, badacz i dokumentalista muzyki ludowej (autor nagrań pieśni i melodii instrumentalnych, rejestracji tańców, gry instrumentalistów, widowisk ludowych i teatrów wiejskich), juror festiwali folklorystycznych i ekspert ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Anna Urbaczka-Bury

Regionalistka popularyzująca folklor cieszyński i wiedzę o regionie, pisarka i poetka ludowa, reżyserka teatru ludowego, solistka i kierownik zespołu „Istebna”, tancerka i gawędziarka.

Istebna, Śląsk Cieszyński, woj. śląskie

Kategoria VI. nagroda honorowa dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece
i upowszechnianiu kultury ludowej, działających w kraju i zagranicą.

Łódzki Dom Kultury

Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu ŁDK wspiera, promuje i upowszechnia tradycje kultury regionalnej, chroni najcenniejsze formy twórczości ludowej województwa łódzkiego.

Łódź

Nagrody ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło (dla Zuzanny Ptak) i Samorząd Województwa Mazowieckiego (dla Wincentego Staśkiewicza).

Poniżej lista dotychczasowych laureatów z lat 1974-2015:

Lista 1974-2015.doc

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020