Zamknij

Paweł Wójcicki, Nie bij zwierząt

Pod takim hasłem w Skaryszewie odbyły się targi końskie. Data targu jest ruchoma, przypada na pierwszy poniedziałek po środzie popielcowej - w tym roku był to 27 - 28 lutego.

Pod takim hasłem w Skaryszewie odbyły się targi końskie. Data targu jest ruchoma, przypada na pierwszy poniedziałek po środzie popielcowej - w tym roku był to 27 - 28 lutego.
Targi zapoczątkował przemarsz władz miasta wraz z zaproszonymi gośćmi w asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skaryszewa oraz 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki Letnisko. Na estradzie folkloru otwarcia targów dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Pan Ireneusz Kumięga, który przedstawił zaproszonych gości oraz powitał zebranych.
W Alei twórców ludowych odbyła się prezentacja i sprzedaż wyrobów artystycznych i rzemieślniczych. Mnóstwo było straganów ze sprzętem użytkowym, ozdobami i zabawkami. Sprzedawano wyroby z gliny, drewna, wikliny, bednarskie, powroźnicze, rymarskie. Nie brakowało również odzieży, obrazów, części do maszyn rolniczych. Oczywiście prym wiodły wyroby związane z końmi, można było nabyć bryczki, sanie, uprzęże, ogłowia, siodła i wiele różnych akcesoriów służących do powożenia oraz jazdy wierzchem.
Na zgłodniałych czekały kuchnie regionalne oraz minibary oferujące swoje potrawy.
Na estradzie folkloru odbywały się występy zespołów, które umilały czas gościom.
Wystąpili m.in. Zespół pieśni i tańca „Mały Dziebałtów”, Zespół Folklorystyczny „Chomentowianki”, „Kapela Czerniakowska”, kapela góralska Piotra Pardela z Zakopanego, kapele ludowe: „Farmer”, „Sami Swoi”, „Bliżej serca”. Odbył się również pokaz sprawnościowy i jazdy paradnej wspomnianego już pułku ułanów. Prezentacji dokonała też Stadnina Koni „Hubertus” ze Skaryszewa, w programie której był pokaz jazdy konnej oraz przejażdżki bryczką.
Przeciwko przemocy wobec zwierząt oraz złemu traktowaniu protestowała Lubelska Grupa Vivy. Na słupach znajdowały się tablice informacyjne z numerami telefonów, pod które należy przekazywać informacje dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Lekarze weterynarii wraz z policją sprawdzali stan zdrowotny koni oraz sposób ich traktowania i warunki transportu.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury można było obejrzeć wystawę z kolekcji Magdaleny Szymańskiej pt. „Koń … po prostu konik”. Na wystawie prezentowane są przedmioty użytkowe, ozdobne oraz zabawki o tematyce i z wizerunkiem koni, między innymi : koszulki, ręczniki, kubki , statuetki , obrazy, pocztówki, znaczki pocztowe, monety, lizaki, a nawet puszka po piwie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .