Zamknij

Zespół sakralny

Zespół sakralny

W zabytkowym kościółku z Wolanowa odbywają się co roku uroczystości Niedzieli Palmowej, na które tłumnie przybywają goście Muzeum.

Dopełnieniem obrazu życia dawnej wsi prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej jest zespół obiektów sakralnych z katolickim XVIII-wiecznym kościołem z Wolanowa, jednym z nielicznych zabytkowych, drewnianych kościołów zachowanych na Mazowszu.

W zespole sakralnym znajdują się również: XIX-wieczna dzwonnica z Wielgiego, przydrożny krzyż wotywny z Pionek z okresu I wojny światowej i przyzagrodowe kapliczki.

Dzwony przypominały okolicznej ludności o życiu religijnym – wzywały do modlitwy Anioł Pański, na nabożeństwa w kościele, informowały o śmierci. W wyobrażeniach ludowych miały również szczególne znaczenie meteorologiczne. Uważano powszechnie, że ich dźwięk, bijąc w chmury, zdolny jest je rozproszyć lub odpędzić, a nawet, wspomagany modlitwa wiernych, zapobiec klęskom przynoszonym przez wichury, pioruny, grady i nawałnice.

Wieże, jakimi były dzwonnice, porównywano do kaznodziejów upominających i pouczających wiernych.

Przydrożne krzyże i przyzagrodowe kapliczki, nierozerwalnie związane z wiejskim krajobrazem, są niemym świadkiem ludzkich tragedii i nadziei, świadczą o religijności mieszkańców dawnej wsi.

W skład zespołu wchodzą:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020