Zamknij

W małomiasteczkowej aptece

W małomiasteczkowej aptece

Wystawa prezentowana jest od 1 maja 2017 r. do 27 października 2017 r. w Domu Ludowym z Jedlni-Poświętnego

Wystawa „W małomiasteczkowej aptece” podejmuje problematykę związaną z ochroną zdrowia i ziołolecznictwem w XIX i początkach XX wieku. Ekspozycja będzie umiejscowiona w Domu Ludowym z Jedlni oraz podzielona na dwie części. Parter obiektu zajmie apteka, na piętrze umieszczona zostanie zielarnia. Taki podział motywowany jest względami historycznymi i odpowiada dyslokacji pomieszczeń w dawnych przybytkach Hygiei.

Pierwsza część będzie prezentować małomiasteczkową aptekę z zewnątrz oraz bogate wyposażenie, które było niezbędne każdemu farmaceucie. Można więc będzie zobaczyć szyld apteczny oraz dzwonek, którym w porze nocnej chorzy starali się obudzić śpiącego aptekarza. Wystawa będzie prezentować bogaty zestaw naczyń aptecznych, które poza funkcjami związanymi z przechowywaniem surowców, pełniły także rolę dekoracyjną i reprezentacyjną. Miały także za zadanie podnosić status tego zawodu. W dalszej części można będzie zapoznać się z procesem produkcji leków w laboratorium oraz innymi czynnościami, z których farmaceuci czerpali dochody.

Druga część skupia się będzie na ziołach, których zapasy były zawsze w aptekach bardzo duże. Przechowywano je na specjalnie w tym celu zaadoptowanych strychach, określanych właśnie mianem zielarni. Były one z reguły chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, chociaż również wymagano, by były suche, przewiewne i widne. Prezentowane tu będą przedmioty niezbędne do zbioru, przechowywania i obróbki ziół, a także do produkcji leku roślinnego. Na ekspozycji znajda się więc m.in. krajalnice, noże kołyskowe, sita, moździerze, jak również prasy, perkolatory, słomiane stągwie, drewniane puszki i skrzynie, czy repozytorium z szufladami do przechowywania surowców. Nie zabraknie również pachnących ziół.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych