Zamknij

Przestrzeń oswojona. Zdobnictwo architektoniczne. Dekoracja w wiejskiej izbie

Przestrzeń oswojona. Zdobnictwo architektoniczne. Dekoracja w wiejskiej izbie

Wystawa prezentowana była od maja do listopada 2015 r. w Spichlerzu z Wilkowa

Od zarania dziejów człowiek starał się upiększać a tym samym oswajać przestrzeń w której żył. Z biegiem lat zabiegi te zmieniały swoją formę oraz treść, jednak stale towarzyszyła im idea przebywania w miejscu przyjaznym pod względem estetycznym.

Dwuczęściowa ekspozycja, obejmująca dół i górę zabytkowego Spichlerza z Wilkowa prezentuje różne zabiegi zdobnicze. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami przystrajania wiejskiej chałupy zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz.

Na pierwszym piętrze Spichlerza z Wilkowa zaprezentowana zostanie ekspozycja Zdobnictwo architektoniczne. Dekorowanie wiejskich budowli stanowi gwałtownie kurczący się aspekt lokalnej kultury ludowej. Na wystawie zaprezentowane zostaną dekoracje budynków drewnianych i murowanych, które w sposób trwały stanowią integralną część budowli. Oprócz funkcji zdobniczej elementy te pełniły również role związane z chłopską pobożnością, wymiarem symbolicznym i magią.

Druga część wystawy zatytułowana Dekoracja w wiejskiej izbie, prezentować będzie dekoracje we wnętrzu chłopskiej izby, zarówno tą odświętną jak i codzienną. Pod koniec XIX w. chłopska izba nabrała barw. Pojawiły się w niej malowane meble, sakralne obrazy, kolorowe samodziałowe nakrycia na łóżka, papierowe firanki wieszane w oknach, wycinanki naklejane na ścianach, pająki zawieszane u sufitu, sztuczne kwiaty, malowane fajansowe naczynia wieszane na ścianach lub odpowiednio eksponowane na półkach szafek i kredensów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych