Zamknij

Z wizytą u fotografa

Z wizytą u fotografa

Wydawnictwo towarzyszące wystawie pt.: " Z wizytą u fotografa"

„ Z wizytą u fotografa”

Inspiracją do zorganizowania wystawy i opracowania wydawnictwa był znajdujący się w Muzeum Wsi Radomskiej zbiór albumów wypełnionych fotografiami. Są to pamiątki rodzinne gromadzone przez pokolenia, ważne ze względów sentymentalnych, artystycznych, a z czasem również historycznych. .
Wystawa i towarzysząca jej publikacja w swoim założeniu mają charakter edukacyjny. Jednocześnie autorka ma nadzieję, że pozwolą one na odbycie sentymentalnej podróżypo świecie blednących fotografii. Po przeszłości, która w erze fotografii cyfrowej odchodzi w zapomnienie, a ozdobne albumy pełne rodzinnych pamiątek stają się przedmiotem o wartości muzealnej.

Autor: Magdalena Szejgiec

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2016

Objętość: 64 stron

Format: 22 x 22

Nakład: 300 egz.

Oprawa: twarda

Opracowanie graficzne, DTP, druk: OMIKRON Sp. z o.o.

Cena: 23 zł

Książka do nabycia w kasie muzealnej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020