Zamknij

W małomiasteczkowej aptece

W małomiasteczkowej aptece

Katalog towarzyszy wystawie "W małomiasteczkowej aptece"

W małomiasteczkowej aptece

Publikacja powstała jako wydawnictwo towarzyszące wystawie pt. „W małomiasteczkowej aptece”. Ma ona na celu popularyzację wiedzy z zakresu historii farmacji oraz ziołolecznictwa. Katalog podzielony został na dwie części. W pierwszej podejmuje tematykę związaną z dziejami aptekarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu radomskiego. Szczegółowej analizie poddano funkcjonowanie apteki w małym mieście. W drugiej natomiast zarysowano historię ziołolecznictwa i produkcji leków na bazie roślin.

Autor: Karol Drózd, Aleksandra Pajek

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2017

Objętość: 72 strony

Format: 23 x 23

Nakład: 300 egz.

Oprawa: twarda

Opracowanie graficzne DTP i druk: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB

Cena: 23 zł

Książka do nabycia w kasie muzealnej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020