Zamknij

"Twierdzą nam będzie każdy próg" Społeczeństwo ziemi radomskiej w okresie wojny

Twierdzą nam będzie każdy próg…” Społeczeństwo ziemi radomskiej w okresie wojny polsko - bolszewickiej lat 1919 - 1920

Wydawnictwo przedstawia codzienne losy mieszkańców Radomskiego podczas wojny 1920 roku. Pokazuje radomskie tło wielkich bitew (np. Bitwa Warszawska) wojny 1920 roku.Książka opowiada o wydarzeniach rozgrywających się na terenie Ziemi Radomskiej, której zakres pojęciowy został ograniczony w tym przypadku do trzech dawnych powiatów guberni radomskiej, a następnie województwa kieleckiego: iłżeckiego, kozienickiego i radomskiego.

Publikację oparto na źródłach pochodzących z Państwowego Archiwum w Kielcach
i Państwowego Archiwum w Radomiu, pamiętnikach i spisanych relacjach uczestników wydarzeń. Źródła przedstawiono na tle informacji pochodzących z istniejącej już literatury przedmiotu.

Autorzy: Przemysław Bednarczyk i Sebastian Piątkowski

Fotografie: Sebastian Piątkowski, Barbara Polakowska, Grzegorz Trynkiewicz

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2015

Objętość: 312 stron

Format: B5

Nakład: 400 egz.

Oprawa: twarda

Opracowanie graficzne, DTP: SLOMSKI.COM.PL Jacek Słomski

Druk: Instytut Technologii Eksploatacji

Cena: 47 zł

Książka do nabycia w kasie muzealnej .

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020