Zamknij

Tkaniny w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej

Tkaniny w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej

Tkaniny w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Tkaniny okryciowe dekoracyjno-użytkowe, ubiór i strój ludowy

Zainteresowanie tkaniną i strojem ludowym w nauce polskiej trwa od ponad dwustu lat. Tematykę omawiano w wielu naukowych periodykach, popularno-naukowych czasopismach oraz w monografiach regionów. Swój udział w badaniu nad ubiorem ludowym mają także muzea, szczególnie te o profilu etnograficznym. Niezależnie od rodzaju kolekcji, opracowania zbiorów przyczyniają się do poszerzenia działalności naukowo-badawczej i są jedną z najlepszych form ochrony dóbr kultury.

Muzeum Wsi Radomskiej posiada w zbiorach obiekty sztuki ludowej i kultury materialnej, w tym zbiór tkanin w ilości 1548 obiektów. Najogólniej ujmując, w zbiorze znajdują się płócienne tkaniny użytkowe, dekoracyjne, elementy ubioru i stroju ludowego, wschodnie dywany i kobierce, zabytkowe tekstylia sakralne oraz mniej liczne inne tkaniny. Z uwagi na różnorodność tkanin pod względem surowca, przeznaczenia i przynależenia do grup społecznych, trudno byłoby je przedstawić w jednej publikacji. Niniejsze opracowanie dotyczy tkanin okryciowych, dekoracyjno-użytkowych, ubiorów codziennych i w odmianie świątecznej – które łącznie w zbiorach Muzeum stanowią grupę 1342 eksponatów.

Autor: Małgorzata Joanna Kwarcińska

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2018

Objętość: 255 stron

Oprawa: twarda

Skład i druk: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB

Cena: 70 zł

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020