Zamknij

Rzemiosło w Przysusze. Cech ślusarski

Rzemiosło w Przysusze. Cech ślusarski

Wydawnictwo towarzyszące wystawie pt.: "Rzemiosło w Przysusze. Cech ślusarski"

„Rzemiosło w Przysusze. Cech ślusarski.”

Publikacja przybliża zapomniane tradycje rzemiosła branż metalowych w Przysusze ukazane od 1729 roku, kiedy został opracowany pierwszy statut miejscowych puszkarzy i ślusarzy zrzeszonych w cechu zbiorowym. W wydawnictwie zawarto opisy dróg awansu zawodowego terminatorów i czeladników, zaprezentowano m.in. znaki cechowe i ich funkcje, wpływy i wydatki cechu oraz funkcjonowanie Szkoły Rzemieślniczo-Niedzielnej w Przysusze. Ciekawym materiałem są protokoły z zebrań władz cechowych z lat 1926-1932 oraz bogate materiały biograficzno-fotograficzne z prywatnych archiwów przysuszan.

Autorzy: Agnieszka Zarychta-Wójcicka

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2016

Objętość: 48 stron

Format: B5

Nakład: 300 egz.

Oprawa: twarda

Opracowanie DTP i druk : OMIKRON Sp. z o.o.

Cena : 15 zł

Książka do nabycia w kasie muzealnej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020