Zamknij

Przysucha w okresie II wojny światowej

Przysucha w okresie II wojny światowej

Przysucha w okresie II wojny światowej”

W publikacji Osada Przysucha została pokazana poprzez pryzmat działań wojennych prowadzonych w najbliższej okolicy, dramatyczne losy ludności żydowskiej, funkcjonowanie różnorodnych formacji, organizacji wojskowych i społecznych oraz działalność konspiracyjną mieszkańców. Wielopłaszczyznowy obraz wojennej rzeczywistości został skonstruowany na bazie źródeł archiwalnych, relacji partyzantów, wspomnień przysuszan a także pamiętników rodzin wysiedlonych z Poznańskiego.
W wydawnictwie zamieszczono 60 fotografii Przysuchy, dowódców i żołnierzy różnych oddziałów partyzanckich, władz, członków organizacji i stowarzyszeń.

Autor: Agnieszka Zarychta- Wójcicka

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2015

Objętość: 72 strony

Format: 22 x 22

Nakład: 300 egz.

Oprawa: miękka

Opracowanie graficzne, DTP: SLOMSKI.COM.PL Jacek Słomski

Druk: Instytut Technologii Eksploatacji

Cena: 35 zł

Książka do nabycia w kasie muzealnej .

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020