Zamknij

Płyta CD - „Kapela Pańczaków i Adama Tarnowskiego"

Płyta CD - „Kapela Pańczaków i Adama Tarnowskiego

Kapela Pańczaków i Adama Tarnowskiego - Płyta CD

Wydawnictwo dokumentuje muzykę instrumentalną regionu radomskiego w wykonaniu pochodzącego z Domaniowa skrzypka Adama Tarnowskiego oraz braci: harmonisty Czesława Pańczaka i barabanisty Józefa Pańczaka z Sadów. Wszyscy troje wyrośli w muzyce wiejskiej, dzięki czemu materiał nagraniowy zamieszczony na płycie pozwala na uzyskanie obrazu tradycyjnych melodii w ich oryginalnym brzmieniu, granych bez żadnych modyfikacji oraz uproszczeń. Wśród utrwalonego na płycie repertuaru muzykantów znalazły się m.in. ich ulubione melodie (12, 13, 23) jak również te, które mają dla nich szczególne znaczenie np. „Oberek Gienka Bugajczyka” (4), którym Kapela Pańczaków w składzie z Janem Gacą wywalczyła sobie w 2011 roku „Basztę” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Muzykanci zarejestrowani na płycie nie grają na co dzień w jednej kapeli. Ich muzyczne ścieżki zetknęły się stosunkowo niedawno, odmiennie też wyglądają ich doświadczenia w roli muzykantów.
Adam Tarnowski w wieku czternastu lat został skrzypkiem weselnym. Na długo zanim został dostrzeżony i doceniony przez etnomuzykologów, folklorystów i liczne grono miłośników tradycyjnej muzyki wiejskiej, kapela, którą współtworzył z braćmi od 1968 roku zyskała sobie nieoficjalny laur najlepszego zespołu w okolicy Domaniowa z setkami odegranych wesel na swoim koncie.
Erupcja talentu i możliwości harmonisty Czesława Pańczaka nastąpiła dopiero po 2000 roku w dobie konkursów i przeglądów wiejskich kapel. Oderwany od swych starannie kultywujących tradycje muzyczne rodzinnych stron w momencie, gdy zaledwie zaczął rozwijać skrzydła jako muzykant, uaktywnił się dopiero, gdy muzyka wiejska coraz częściej zaczęła nosić cechy folkloru stylizowanego. Wspólnie z bratem Józefem założyli „Kapelę Pańczaków” występując w składzie z najlepszymi skrzypkami z Radomskiego: Piotrem Gacą, Janem Gacą i Janem Kmitą z Przystałowic Małych oraz Adamem Tarnowskim.Materiał muzyczny zamieszczony na płycie został nagrany w studiu nagraniowym w lutym 2018 roku. Wydawnictwo uzupełnia książeczka zawierająca biogramy muzykantów oraz rozmowy z nimi na temat muzyki wiejskiej Radomskiego. Płyta „Kapela Pańczaków i Adama Tarnowskiego” jest drugim z kolei wydawnictwem muzycznym Muzeum Wsi Radomskiej.

Zawartość albumu:

 1. Oberek od Przystałowic
 2. Oberek Haliny
 3. Polka żydóweczka
 4. Oberek Gienka Bugajczyka
 5. Oberek „Po kolana w niebie”
 6. Oberek Rdzuchowiak
 7. Obereczek
 8. Oberek „Wsiądę na konika”
 9. Polka
 10. Oberek Władka Gacy
 11. Oberek Jana Gacy
 12. Oberek ulubiony Czesława Pańczaka
 13. Oberek Adama Tarnowskiego
 14. Oberek „Od huty do huty”
 15. Polka siuśka
 16. Oberek gałecki
 17. Obereczek
 18. Oberek od Wieniawy
 19. Oberek od Przysuchy
 20. Oberek Pankowskiego
 21. Oberek Gaców
 22. Oberek Piotra Gacy
 23. Oberek Czesława Pańczaka
 24. Oberek białostocki  

Czas całkowity: 79:39

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .