Zamknij

Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej

Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej

Publikacja towarzyszy wystawie "Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej". W wydawnictwie zaprezentowano kościoły wraz z ich wyposażeniem, dzwonnice oraz nagrobki cmentarne. Zdjęcia zostały wykonane podczas objazdów terenowych zrealizowanych w latach 2016–2017. Za obszar badawczy przyjęto historyczne granice Puszczy Kozienickiej. Przyjmuje się, że pierwotnie ów kompleks leśny był określony widłami rzek Wisły, Pilicy i Mlecznej oraz drogą Radom–Zwoleń–Puławy. Zbierając materiały fotograficzne zwrócono uwagę na zabytkowe kościoły, czyli budowle wzniesione przed II wojną światową oraz parafialne cmentarze rzymskokatolickie. Ekspozycja koncentruje się nie tylko na zewnętrznym wyglądzie świątyń. Ukazuje także wybrane elementy kościelnego wnętrza w postaci ambon, chrzcielnic i ściennych malatur. Zdjęcia nekropolii prezentujące bramy cmentarne oraz poszczególne rodzaje nagrobków zostały podzielone na dwie główne części. Pierwszą grupę stanowią przykłady nagrobnych pomników elity społeczno- finansowej, wykonane w kamieniu i żeliwie, głównie w stylu neoklasycznym, romantycznym i neogotyckim. Druga grupa przybliża różne formy mogił ludowych, na których umieszczano krzyże robione z drewna oraz elementów metalowych.

Autor: Marcin Stańczuk

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2017

Objętość: 48 stron

Oprawa: miękka

Skład i druk: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB

Cena: 13 zł

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020