Zamknij

Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957

Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957

Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957

Publikacja towarzyszy wystawieKościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957. Przedstawia dzieje wyjątkowej w skali kraju fundacji, która istniała w Skrzyńsku k. Przysuchy, gdzie do dziś (od XV wieku) otacza się czcią obraz Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Kwerendy prowadzono w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Diecezjalnym w Sandomierzu, Archiwum Parafialnym w Skrzyńsku oraz Archiwum Państwowym w Radomiu. W wydawnictwie zaprezentowano biogramy i fotografie muzykantów, kapelmistrzów, chórzystów, ich koncerty, nuty, instrumenty i ciekawą korespondencję ukazującą starania członków orkiestry oraz parafian o utrzymanie fundacji w powojennej rzeczywistości.

Autor: Agnieszka Zarychta-Wójcicka

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2017

Objętość: 72 strony

Format: 23 x 23

Nakład: 300 egz.

Oprawa: twarda

Opracowanie graficzne DTP i druk: Andrzej Kirsz, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB

Cena: 23 zł

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020