Zamknij

Kalendarz trójdzielny na rok 2017

Kalendarz trójdzielny na rok 2017

W kalendarzu trójdzielnym przedstawiamy jako zdjęcie główne fotografię Dworu z Brzeziec z II poł. XVIII w.

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2016

Format: 33 x 89

Nakład: 400 egz.

Opracowanie graficzne, DTP, druk: OMIKRON Sp. z o.o.

Cena: 13 zł

Kalendarz do nabycia w kasie muzealnej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020