Zamknij

Kalendarz planszowy na rok 2017

Kalendarz planszowy na rok 2017

W kalendarzu planszowym prezentujemy Państwu zmieniające się w ciągu roku krajobrazy Muzeum Wsi Radomskiej. Autorem fotografii jest Barbara Polakowska.

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2016

Objętość: 7 stron

Format: B2

Nakład: 400 egz.

Opracowanie graficzne, DTP, druk: OMIKRON Sp. z o.o.

Cena: 28 zł

Kalendarz do nabycia w kasie muzealnej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020