Zamknij

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

Publikacja towarzyszy jubileuszowej wystawie "100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze"

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

Publikacja towarzyszy jubileuszowej wystawie „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze”. Zawiera historię przysuskiej straży w latach 1917-2017, napisaną w oparciu o materiały archiwalne, relacje druhów i ich rodzin. Cennym uzupełnieniem dokumentacji historycznej są fotografie ze zbiorów prywatnych mieszkańców Przysuchy i Końskich. W wydawnictwie umieszczono także wspomnienia strażaków z lat 1960-2017 oraz Aneks źródłowy zawierający materiały z posiedzeń władz samorządowych Przysuchy, Skrzyńska z lat 1957-1962 oraz raporty OSP w Przysusze z okresu 2005-2012.

Autor: Agnieszka Zarychta-Wójcicka, Dominika Lefek

Wydawca: Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania: 2017

Objętość: 120 stron

Format: 23 x 23

Nakład: 500 egz.

Oprawa: twarda

Opracowanie graficzne DTP i druk: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB

Cena: 25 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020