Zamknij

Zmarł Tadeusz Lipiec – wybitny harmonista regionu radomskiego, lider Kapeli „Lipce”. Miał 76 lat.

Zmarł Tadeusz Lipiec – wybitny harmonista regionu radomskiego, lider Kapeli „Lipce”. Miał 76 lat.

W niedzielę 9 lutego 2020 roku zmarł Tadeusz Lipiec (ur. 3.02.1944 r.), jeden z czołowych harmonistów Radomskiego.

Kapela „Lipce” była jedną z najbardziej cenionych kapel regionu radomskiego, znanego zagłębia wybitnych wiejskich muzykantów. Tworzyli ją cioteczni bracia: harmonista Tadeusz Lipiec (ur. 1944 r.) oraz barabanista Marian Lipiec (ur. 1958 r.). Tadeusz Lipiec pochodził z Wygnanowa, leżącego w pobliżu takich wsi jak: Rdzuchów, Przystałowice Małe, Gałki Rusinowskie czy Nieznamierowice, stanowiących jedne z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Radomskiego. Zachowawczość wyżej wymienionych miejscowości obejmująca również sferę muzyki, w niebagatelny sposób wpłynęła na repertuar, którym dysponowali muzykanci, a bezpośrednia bliskość tak wielu autorytetów muzycznych z jakich słynęła okolica, dała im możliwość podpatrywania techniki gry najlepszych. Jeden z pierwszych wzorców do naśladowania znaleźli wśród rodziny. Był nim harmonista Marian Lipiec (ur. 1937 r.), od którego przejęli większość tradycyjnego repertuaru, będącego z kolei spuścizną po skrzypkach Janie Latosku z Ocieścia i Klwatku z Romanowa.

Kilkunastoletnia różnica wieku pomiędzy muzykantami z Kapeli „Lipce” była powodem, dla którego przez wiele lat drogi ich muzycznej „kariery” pozostawały rozbieżne. Tadeusz Lipiec miał swój muzykancki debiut już w 1959 roku. Marian Lipiec zaczął grywać na weselach pod koniec lat 70. Kapela „Lipce” zaczęła funkcjonować dopiero w 2005 roku, w okresie wzmożonej liczby wydarzeń mających na celu pielęgnowanie tradycji muzycznych regionu radomskiego: przeglądów kapel, festynów, warsztatów, potańcówek itp., których muzykanci byli aktywnymi uczestnikami.

Podobnie jak inni wiejscy muzykanci starszego pokolenia Tadeusz Lipiec nie znał nut. Uczył się grać „ze słuchu”, wspierany radami swojego mentora Stanisława Lipińskiego, sławnego radomskiego organmistrza. Pierwsze kroki stawiał na pożyczonej harmonii trzyrzędowej 24-basowej. Pod koniec trwającej rok czasu nauki dysponował już własnym instrumentem, harmonią trzyrzędową 120-basową. Tadeusz Lipiec bardzo szybko zdobył sobie popularność wśród lokalnej społeczności. Dwa lata po swoim pierwszym występie w roli lidera kapeli stał się jednym z najbardziej pożądanych harmonistów w okolicy.

Na stałe związany był z trzema skrzypkami: Janem Ciarkowskim z Potworowa (jedenaście lat), Janem Kocunem z Radomia (dwadzieścia lat) oraz Henrykiem Darbiakiem z Kaszewskiej Woli (dziewiętnaście lat). Doraźnie grywał również z pochodzącymi z Przystałowic Małych Piotrem Gacą, jego bratem Janem oraz Janem Kmitą. W latach 70. wychodząc naprzeciw ówczesnej modzie zaczął „dopraszać” do składu kapeli muzykantów grających na perkusji oraz instrumentach dętych. Procesowi zmian ulegał również stopniowo repertuar Tadeusza Lipca, poszerzony o popularne walczyki, tanga i fokstroty. Gust muzyczny kolejnych pokoleń mieszkańców wsi w sposób naturalny wyznaczył kres jego grania na weselach, co miało miejsce w latach 90.

Umiejętności muzyczne oraz znajomość tradycyjnego repertuaru członków Kapeli znalazła swoje odzwierciedlenie w liczbie nagród i wyróżnień, które muzykanci otrzymali na przeglądach i konkursach dedykowanych muzyce wsi. Kapela „Lipce” dwukrotnie zajęła II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (2012 r. i 2016 r.). Dwukrotnie zdobyła również I nagrodę w Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” w Maciejowicach (2013 r. i 2016 r.) W 2015 roku w tym samym konkursie otrzymała nagrodę główną „Złote Basy”.

Kapeli „Lipce” zostało poświęcone pierwsze wydawnictwo w formie płytowej Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. W 2017 roku ukazała się płyta pod nazwą „Kapela Jana Kmity i Lipców”, na której muzykanci wspólnie ze śpiewaczkami z Gałek Rusinowskich Zofią Kucharczyk i Marią Pęzik przedstawili reprezentatywne dla swoich okolic melodie śpiewane i grywane podczas wesela.

W 2018 roku Kapela „Lipce” została uhonorowana nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. W tym samym roku Kapela otrzymała również Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Indywidualnym wyróżnieniem Tadeusza Lipca było stypendium przyznane mu w 2018 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego realizował on cykl warsztatów poświęconych muzyce wiejskiej.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w środę, 12 lutego o godz. 13.00 w parafii św. Marii Magdaleny we Wrzeszczowie koło Przytyka.

 

Tekst: A. Żytnicka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .