Zamknij

Zmarł Tadeusz Jedynak

Zmarł Tadeusz Jedynak

Wybitny skrzypek z regionu radomskiego miał 96 lat

Tadeusz Jedynak urodził się 16 stycznia 1924 roku w Przystałowicach Małych, miejscowości, która dała się poznać w regionie radomskim jako miejsce pochodzenia wielu znakomitych skrzypków ludowych. To stąd pochodzili Piotr Gaca (1927 – 2017) oraz jego brat Jan Gaca (1933 – 2013). Tutaj mieszka nadal, spokrewniony z nieżyjącym Tadeuszem Jedynakiem, znany skrzypek Jan Kmita. W rodzinie Tadeusza Jedynaka nie było tradycji zawodowego muzykowania, jednak on przejawiał zdolności muzyczne już od najwcześniejszego dzieciństwa. Zyskał wsparcie ojca, który wykonał dla niego pierwsze skrzypce, na których to podjął pierwsze próby wydobywania dźwięku z instrumentu. W kolejnych latach uczył się grać na skrzypcach od muzykantów: Józefa Kędzierskiego, Franciszka Pańczaka oraz legendarnego Jana Bogusza z Kamiennej Woli. Tadeusz Jedynak rzadko grywał z harmonistami, w związku z czym, swoje doświadczenie zdobywał głównie na wiejskich potańcówkach. Jedynie sporadyczne grywanie na weselach, w sposób znaczący wpłynęło zarówno na styl grania, jak i repertuar Tadeusza Jedynaka, które to pozostały niezmienne, niejako zakonserwowane przez wszystkie te lata, podczas których większość muzykantów w sposób naturalny musiała się poddać modom pochodzącym z miasta, zarówno w kwestii grywanych melodii, jak i współtowarzyszeniu coraz to nowym instrumentom. Fakt ten zachwycił w latach 80. XX wieku folklorystów i etnografów, a po 2000. roku również poszukujących „źródeł” muzyki ludowej pasjonatów i Tadeusz Jedynak został „odkryty” na nowo. Dowodem jego umiejętności, jak również znacznej wartości jego gry są zdobywane przez niego w kolejnych latach nagrody, w tym najważniejsze: Złota Baszta na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (1983), Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej (1994), srebrny medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis” (2014) oraz nagroda „Muzyka Źródeł”, przyznawana przez Program 2 Polskiego Radia (2015). Z kolei zainteresowanie, jakie muzyka grana przez Tadeusza Jedynaka, wzbudziła w środowisku inspirującym się muzyką ludową, zaowocowało wyjątkowo bogatą dokumentacją dorobku muzykanta. Tadeusz Jedynak zmarł 29 października 2020 roku.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .