Zamknij

XXI Radomskie Święto Chleba

XXI Radomskie Święto Chleba

Święto Chleba w Muzeum Wsi Radomskiej. Wyjątkowe spotkanie z tradycją, kunsztem piekarniczym i muzyką

Wielkim wydarzeniem regionalnym już od 21 lat jest Radomskie Święto Chleba, które w tym roku odbędzie się w dniu 1 września w Muzeum Wsi Radomskiej. Spotkanie z kunsztem piekarzy oraz twórcami ludowymi stało się już tradycją mieszkańców regionu radomskiego, ale również gości z innych województw a nawet krajów. W tym dniu odbywać się będą  koncerty, które umilą czas spędzany w Muzeum Wsi Radomskiej a szczegółowy plan wydarzenia zamieszczamy poniżej.  Zapraszamy wszystkich aby tego dnia wraz rodzinami odwiedzić Muzeum Wsi Radomskiej i wziąć udział w obchodach Święta Chleba.

PROGRAM:

10:00 Msza Święta w intencji piekarzy i rolników

13:00 Występ Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera"

14:30 Rozstrzygnięcie konkursu: "Tradycyjny wieniec dożynkowy"

16:00 Koncert zespołu "Pod Strzechą"

17:30 Koncert zespołu "Hora"

Ponadto: wystawa stoisk piekarniczych i prezentacja pieczywa z radomskich piekarni, potańcówka pod dębem przy muzyce kapel ludowych: Krzysztofa Rokicińskiego ze Starych Siekluk i Zdzisława Kwapińskiego z Radomia, kiermasz twórczości ludowej;

Partnerem Święta Chleba jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka przygotowała dla odwiedzających jej stoisko szereg atrakcji m.in.:
- dwie wielkoformatowe gry plenerowe, przy których cała rodzina będzie świetnie się bawić i wygrywać nagrody,
- fotobudkę produkującą GIFy (zdjęcia poklatkowe), które będą nietuzinkową pamiątką,
- zabawa "Memory" - układanie puzzli,
- zabawa "Z Mazowsza do Europy".
Uczestnicy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich będą mogli skorzystać z profesjonalnych konsultacji prowadzonych przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. 
 
Święto Chleba jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Listę osób, które chcą się wystawić podczas tegorocznej edycji "Święta Chleba" zamykamy w dniu 23.08.2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zapraszamy do wcześniejszego rezerwowania miejsc wystawowych i handlowych.
 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .