Zamknij

Wypiek chleba

Wypiek chleba

Chleb powszedni

Chleb jest i był podstawowym pożywieniem, które zjadano każdego dnia. Mimo swojej powszechności świeżo wypieczony bochen nie był wyłącznie jadłem, a wytworem ciężkiej pracy rolnika symbolizującym najważniejsze wartości – bezpieczeństwo, dostatek, pomyślność i płodność. Szacunek do chleba jako daru od Boga, wyrażany był w życiu codziennym poprzez przestrzeganie tradycyjnych zakazów i nakazów z nim związanych – nie można było dopuścić do jego zepsucia czy zmarnowania, przed jedzeniem konieczne było ściągnięcie nakrycia głowy, przed ukrojeniem chleba kreśliło się nad nim znak krzyża, a upuszczona na ziemię kromka była z nabożnością podnoszona i całowana.

Do wypieku chleba w warunkach domowych potrzebne były dzieża, niecka, słomiane albo wiklinowe koszyki, drewniana łopata do chleba, oraz pomiotło i kosiorek do wygarniania żaru z pieca.

Przygotowanie pieczywa rozpoczynało się od sporządzenia zaczynu. Pozostałe z poprzedniego pieczenia ciasto stanowiło podstawę do zrobienia świeżego zakwasu, który kisił się w klepkowym naczyniu zwanym dzieżą przez kilkanaście godzin, a w przypadku nowych naczyń nawet kilka dni. Po dodaniu porcji mąki i wody trzeba było ciasto wyrobić i odstawić do wyrośnięcia. Następnie ciasto chlebowe formowano bochenki i wkładano do plecionych koszyków i pozostawiano do ponownego wyrośnięcia. W międzyczasie rozgrzewano piec chlebowy, a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury kosiorem wymiatano z komory żar i przemywano pomietłem. Uformowanym bochnom „dawano klapsa”, aby pozbyć się z ciasta powietrza, a potem wkładano do pieca za pomocą drewnianej łopaty. Od zabrudzenia popiołem i sadzą chroniły liście kapusty lub chrzanu. Pieczenie trwało około dwóch godzin.

Chleb wypiekano raz na tydzień lub nawet co dwa tygodnie, ponieważ jeden bochen mógł ważyć nawet 8 kilogramów. Dla poprawienia smaku skórki surowe bochenki nacierano mlekiem, a chrupkości nadawała słonina lub woda. Podczas przedłużającego się przednówka, kiedy nie było co jeść, do wyrobu ciasta używano otrębów, plew, liści, bądź ziemniaczanych obierek.

Oprócz umiejętności samej gospodyni, przy wypieku chleba dzieża miała zasadnicze znaczenie w całym procesie, dlatego wiązało się z nią wiele przesądów i zwyczajów. Uważano, że najlepsza jest dzieża „po ojcach”, ponieważ w niej zakwas robił się najszybciej. Niechętnie pożyczano sobie dzieże, gdyż łatwo je było zauroczyć, a wtedy chleb się nie udawał. Jeśli zdecydowano się pożyczyć naczynie nie robiono tego po zachodzie słońca, podczas przenoszenia osłaniało się je przed wiatrem, a zwracało z kawałkiem chleba. Dzieża miała również duże znaczenie w obrzędowości weselnej, wiązała się ze zmianą statusu panny młodej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .