Zamknij

Wyniki konkursu - Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego.

Wyniki konkursu - Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego.

Znamy nazwiska laureatów konkursu. Podziękowania wszystkim uczestnikom składa Pani Ilona Jaroszek - Dyrektor Muzeum.

Na Konkurs napłynęło 310 palm wielkanocnych z 47 szkół podstawowych. Komisja dokonała ich oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych, zgodnie z założeniami regulaminu. W obradach komisji uczestniczyli:

  1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Marcin Stańczuk – etnolog, kustosz
  2. Aleksandra Pajek – etnolog, adiunkt
  3. Kinga Szewczyk – historyk sztuki, edukator muzealny

A oto lista nagrodzonych w poszczególnych kategoriach:

 

I KATEGORIA: I-III klasa szkoły podstawowej

miejsce I Paweł Stasiak - klasa I, PSP nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu

miejsce II Wiktoria Ważna - klasa III, Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie

miejsce II Lena Paluch - klasa III, PSP im. Jana Pawła II w Grabowcu

miejsce III Natalia Brudnicka - klasa III, PSP im. Jana Pawła II w  Grabowcu

miejsce III Adam Brudnicki - klasa II, PSP im. Jana Pawła II w Grabowcu

wyróżnienie: Dominik Solecki - klasa „O” PSP im. Jana Brzechwy w Słupicy

 

II KATEGORIA : IV-V klasa szkoły podstawowej

miejsce I Weronika Jaroszek – klasa IV, PSP im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach

miejsce II Zuzanna Białkowska – klasa V, PSP im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy

miejsce III Antonina Gębczyk -  klasa IV, PSP nr.1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach

wyróżnienie: Alan Boros - klasa IV, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zbijowie Małym

wyróżnienie: Paulina Wełpa - klasa IV, PSP nr.2 w Przysusze

 

III KATEGORIA: VI-VIII klasa szkoły podstawowej

miejsce I Jakub Jarzyński - klasa VI, PSP im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodakowskiej

miejsce II Julia Kozuj -  klasa VI, Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie

miejsce II Alicja Ważna - klasa VI, Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie

miejsce III Julia Korczak -  klasa VI, PSP im Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym

miejsce III Kuba Kowalik -  klasa VI, PSP w Mąkosach Starych

 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, składamy gorące podziękowania wszystkim uczestnikom.

 

Podziękowania dla nagrodzonych i uczestników w imieniu organizatorów złożyła Pani Dyr. Ilona Jaroszek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .