Zamknij

Wspomnienie o Henryku Rokicie

Wspomnienie o Henryku Rokicie

W piątek, 13 marca 2020 roku w wieku 90 lat zmarł Henryk Rokita, wybitny garncarz i ceramik.

Henryk Rokita urodził się 19 stycznia 1930 roku w Rędocinie i tam mieszkał. Pochodził ze znanej rodziny garncarskiej. Jego ojciec, Andrzej Rokita, odziedziczył pracownię po Janie Krawczyńskim, założycielu ośrodka garncarskiego w Rędocinie. To właśnie ojciec wprowadził Henryka w tajniki rzemiosła, którym zajął się już na całe życie. Jak sam podkreślał: „od gliny odszedł tylko jak był w junakach i w wojsku”.

Henryk Rokita wśród rędocińskich garncarzy zajmował czołowe miejsce. Wyróżniał się doskonałym opanowaniem rzemiosła garncarskiego, które nabył właśnie przez wieloletnią pracę w warsztacie ojca, a później własnym. Wykonywał różnorodne naczynia: garnki, dzbanki, misy, dwojaki, buńki (szabaśniki), babniczki. Gdy nastało zapotrzebowanie na ceramikę dekoracyjną i artystyczną w jego pracowni zaczęły powstawać ozdobne talerze, donice, wazony, świeczniki itp. Pokrywał je glazurą, ale produkował też ceramikę biskwitową. Obok ceramiki toczonej zajmował się też ceramiką figuralną. Charakterystyczne są jego koguty, a także figurki Chrystusa Frasobliwego, kapliczki, postacie Żydów, grajków, kolędników. Do wyróżniających się figurek należą barany, niedźwiedzie, jeże, pokryte bujnym wiórowym runem. Z dużą łatwością i zręcznością toczył również miniatury tradycyjnych naczyń, które chętnie były nabywane jako pamiątki przez miejskich odbiorców. 

Od początku swojej współpracy z iłżecką Spółdzielnią „Chałupnik", czyli od 1953 roku, uczestniczył w wielu konkursach, wystawach i kiermaszach sztuki ludowej, m.in. w Iłży, Kielcach, Radomiu, Szydłowcu, Płocku, Warszawie, Toruniu, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie. Rokrocznie brał też udział w różnych kiermaszach, Cepeliadach, targach sztuki ludowej organizowanych zazwyczaj podczas krajowych i międzynarodowych festiwali folklorystycznych – w Kazimierzu Dolnym, Płocku, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Kielcach, Radomiu, Słupi i wielu innych. Był zdobywcą wielu nagród, wyróżnień, dyplomów. Do jednych z ważniejszych można zaliczyć Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, którą przyznano mu w 1995 roku – honorując go nią podkreślano, że jest to nagroda nadana niejako całemu rodowi garncarskiemu Rokitów. Należy tu bowiem dodać, że  rzemiosłem tym zajmował się także starszy brat Henryka – Wacław, bratanek Stanisław i siostra – Krystyna Mołdawa. Garncarzem jest również jego syn – Wiesław.

Henryk Rokita był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, Cepelii i muzeów. Jego prace znajdują się we wszystkich ważniejszych muzeach etnograficznych i skansenach w Polsce. Trafiły także do zbiorów i kolekcji prywatnych – zarówno polskich jak i zagranicznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .