Zamknij

...Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...

...Wiosna, cieplejszy wieje wiatr...

„gdy na Józefa bociek siędzie, zimy więcej już nie będzie”…

Również tego roku boćki zdążyły wrócić do Polski na Świętego Józefa! Nadeszła więc najwyższa pora, by ostatecznie pożegnać się z zimą! Bo przecież… „gdy na Józefa bociek siędzie, zimy więcej już nie będzie”… Bocian biały jest prawdopodobnie najlepiej znanym w Polsce ptakiem. Nikt z nas z pewnością nie wyobraża sobie wiosny bez widoku boćków siedzących na gniazdach lub brodzących po podmokłych łąkach. W naszym kraju ptaki te spędzają tylko wiosnę i lato: przylatują w okolicach Świętego Józefa (19 marca), a pod koniec sierpnia wyruszają na zimowiska do południowej Afryki. Gniazdują zwykle w pobliżu gospodarstw ludzkich, osiedlają się na dachach domów i stodół, zajmują kominy, szczyty słupów energetycznych lub dogodne miejsca na rosnących we wsi drzewach. Mieszkańcy wsi od zawsze cenili sobie towarzystwo bocianów. Wierzyli, że ich obecność przysparza gospodarstwom błogosławieństwa w postaci licznego potomstwa, a także wielu innych dobrodziejstw. Wiązali z nimi wiele przesądów i wierzeń. Jednym z nich było przekonanie, że bocian jest wcieleniem pokutującego grzesznika, mającego oczyścić ziemię ze szkodników. Ciekawostka! Wbrew najbardziej powszechnemu przekonaniu, ulubionym pokarmem boćków wcale nie są żaby?! To prawda, że czasem zdarza im się połknąć płaza, ale nie przepadają za nimi. Zjadają je rzadko i wyłącznie te o małych rozmiarach. Najlepszymi dla nich kąskami są myszy, norniki, krety i jaszczurki. To między innymi dlatego mieszkańcy wsi tak bardzo cenią sobie obecność bocianów w sąsiedztwie. Te dostojne ptaki zawsze były ich sprzymierzeńcami w walce z wieloma szkodnikami pól!

Już niedługo nad naszymi głowami słychać będzie charakterystyczny dźwięk... boćki
będą klekotać dziobami w czasie pory godowej i witać się nawzajem w okolicach gniazd. To znak, że mają się u nas całkiem dobrze. Podejmowane przez przyrodników działania ochronne przynoszą pozytywne skutki. Dzięki nim każdej wiosny bociany wracają z Afryki i chętnie zasiedlają nasze wsie. Zdarza się im także odwiedzać nasze Muzeum… 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .