Zamknij

Wiosenne uprawki

Wiosenne uprawki

Wiosna to czas intensywnych prac polowych. Pola po zimowej przerwie przygotowania do wiosennych zasiewów. Zaorana jesienią w ,,ostrą skibę” gleba wymaga pokruszenia, spulchnienia i wyrównania, a także zniszczenia zaczynających wegetację chwastów. W tym celu wykonywane są uprawki takie jak kultywatorowanie i bronowanie.

Kultywator, nazywany również sprężynówką, wyposażony jest w sprężyste, esowate, zakończone redliczkami zęby, które w zależności od wytwórcy mogły być mniej lub bardziej sprężyste. Pracują one na głębokości od 8 do 15 cm, a ich zadaniem jest spulchnienie odleżanej po zimowej orce gleby, rozbicie brył, wymieszanie nawozów, zniszczenie chwastów,  w tym wyciąganie rozłogów perzu, który niegdyś był najbardziej uporczywym z zielsk.  

Brony natomiast posiadają proste, ostro zakończone zęby, a głębokość ich pracy waha się w przedziale od 3 do 10 cm. Zabieg bronowania wykonuje się w celu wyrównania powierzchni pola, niszczenia kiełkujących chwastów, a także do stworzenia pulchnej, gruzełkowatej struktury gleby. Warto dodać, że bron używano również po siewie, by przykryć nasiona pozostawiona na powierzchni roli.

Obydwie te uprawki uzupełniają się i tworzą zespół uprawek, ponieważ kultywator pozostawia glebę pofałdowaną, a przed siewem czy sadzeniem powierzchnia pola musi być równa, by zapewnić odpowiednie wschody. Zarówno kultywatorowanie jak i bronowanie musiało być wykonywane przy odpowiedniej wilgotności gleby tak, by ani nie przyklejała się do maszyny, ani nie była zbytnio rozpylana[TD1] . Istotna jest również szybkość pracy. Kultywator powinien ,,iść” w umiarkowanym tempie tak, by umożliwić odpowiednie napowietrzenie roli. Brony natomiast powinny poruszać się dość szybko, w celu lepszego wyrównania powierzchni uprawianego areału.

Obydwie te maszyny były niegdyś przystosowane do pracy ze zwierzętami pociągowymi takimi jak konie czy woły. Wraz z pojawieniem się ciągników obydwa wyżej opisane narzędzia zostały zmodernizowane tak, by można było je agregować z traktorami, co w znakomitej większości przypadków polegało na przystosowaniu ich do trójpunktowego układu zawieszenia (TUZ). W dobie upowszechniania się ciągników rzeczone maszyny w zasadzie się nie zmieniły. Różnicą było to, że zamiast żywych koni, w ruch wprawiały je te mechaniczne. Zmianom uległ czas i nakład pracy potrzebny do wykonania opisywanych uprawek.  

Nadrzędnym celem człowieka pracującego na roli, było uzyskanie jak najwyższego i najlepszego jakościowo plonu. Podstawą do tego była właściwie przygotowana gleba. Odpowiednio skruszona, napowietrzona i wolna od chwastów. Zapewniały to dwa, jakże proste w swej konstrukcji narzędzia – brona i kultywator.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .