Zamknij

Wierzba - nagrody dla muzealników

Wierzba - nagrody dla muzealników

Nagrodę za projekt "3xMoniuszko" z rąk marszałka Adama Struzika odbierają pracownicy radomskiego skansenu z dyrektorką Iloną Jaroszek.

Do 14. edycji konkursu "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" zgłoszonych zostało 65 projektów. Doceniono dwa radomskie muzea.

Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbyła się w Muzeum Wsi Radomskiej.

- Jest mi niezmiernie miło, że na deskach naszego amfiteatru odbywa się 14. gala niezwykłego wydarzenia. Dziękuję państwu, że jesteście w naszym muzeum. Mam nadzieję, że znajdziecie czas, aby zwiedzić naszą perełkę na południu Mazowsza. Zachęcam, aby zobaczyli państwo, jak - dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego - to muzeum się rozwija - mówi Ilona Jaroszek, dyrektor MWR.

O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego projektu otwartego, najlepszego projektu edukacyjnego, najlepszego projektu w kategorii "O Wolną Polskę" i najlepszego wydawnictwa 2019 r. ubiegało się łącznie 65 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza. Spośród nich komisja wybrała najciekawsze inicjatywy. Przyznano 20 nagród i 13 wyróżnień.

Nagrody laureatom i wyróżnionym wręczał Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

- Na Mazowszu mamy ok. 130 muzeów. 14 lat temu zdecydowaliśmy, że jednym z elementów ich promocji i docenienia aktywności będzie ten konkurs. I właśnie on służy temu, żeby docenić pracę ludzi, docenić kreatywność, zaangażowanie i nowe pomysły, ale służy też integracji całej naszej mazowieckiej wspólnoty. Wszystkim gratuluję - powiedział A. Struzik.

W kategorii "Projekt otwarty" drugie miejsce zajął cykl koncertów "3xMoniuszko" zorganizowany przez Muzeum Wsi Radomskiej. Pretekstem do zorganizowania koncertów stała się 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Odbyły się trzy wydarzenia. Pierwsze w muzealnym amfiteatrze. Był to koncert jazzowy Włodzimierza Pawlika. Również w amfiteatrze odbył się koncert muzyki klasycznej Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik i jej uczniów. Na terenie zespołu dworskiego był koncert folkowego zespołu VIKLINOWA. W zabytkowym kościele z Wolanowa odbyły się dwa koncerty organowe Emanuela Bączkowskiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .