Zamknij

Wielki Piknik Partyzancki

Wielki Piknik Partyzancki

Plenerowa lekcja historii ?Z dziejów walki i męczeństwa wsi radomskiej w latach II wojny światowej

30 września 2018 w Muzeum Wsi Radomskiej odbył się Wielki Piknik Partyzancki, czyli plenerowa lekcja historii pn. „Z dziejów walki i męczeństwa wsi radomskiej w latach II wojny światowej".

Plenerowa lekcja historii składała się z trzech części. Motywem przewodnim była historia legendarnego Zgrupowania Partyzanckiego Batalionów Chłopskich Jana Sońty „Ośki” oraz innych oddziałów partyzanckich BCh i AK z terenu powiatów radomskiego, iłżeckiego i kozienickiego.

W programie znalazło się widowisko pt.: „Na rozkaz sumienia!” - czyli epopeja partyzancka w trzech aktach, w których przedstawimy głośne akcje partyzanckie, w tym:
- atak na umocniony posterunek żandarmerii w Górkach Ciepielowskich (30 IX 1943 r.)
- brawurowy atak partyzantów „Ośki” na niemiecki sztab w Chwałowicach (28 lipca 1944 r.)
- walki oddziałów AK i BCh w obronie pacyfikowanych wsi północnej Kielecczyzny. Przypomnimy także sylwetki lokalnych dowódców partyzanckich Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej.

W Amfiteatrze odbyły się krótkie prelekcje dra hab. Sebastiana Piątkowskiego - „Wieś radomska w czasie wojny i okupacji 1939-1945” oraz dra Adama Duszyka „Bataliony Chłopskie – cele powołania i wkład chłopskiego wojska w walkę z niemieckim okupantem w latach 1939-1945" oraz koncert grupy „LUSTRO” i wspólne śpiewanie partyzanckich szlagiery z płyty „Gloria Victis”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020