Zamknij

Widowisko historyczne i otwarcie Dworu z Pieczysk podczas Niedzieli Palmowej

Widowisko historyczne i otwarcie Dworu z Pieczysk podczas Niedzieli Palmowej

Inscenizację bitwy Powstania Styczniowego, połączoną z otwarciem Dworu z Pieczysk z nową aranżacją będzie można zobaczyć podczas tegorocznej Niedzieli Palmowej! Program obchodów tego dnia będzie bardzo bogaty. ZAPRASZAMY już 24 marca br. do Muzeum Wsi Radomskiej.

W tym roku ze względu na rocznicę Powstania Styczniowego zaplanowano inscenizację bitwy z tego okresu połączoną z uroczystym otwarciem Dworu z Pieczysk z nową aranżacją - informowali o tym podczas konferencji prasowej Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum, harcmistrz Bartosz Bednarczyk zastępca Naczelniczki ZHP w Kwaterze Głównej oraz Przemysław Bednarczyk historyk, kierownik Działu Kultury Wsi.

Inscenizacja rozpocznie się o godz. 14.30, bezpośrednio po Mszy św., która odbędzie się w kościele pw. Św. Doroty z Wolanowa - zapowiada Ilona Jaroszek dyrektor MWR.

Związek Harcerstwa Polskiego od 20 lat wspólnie z Muzeum Wsi Radomskiej organizuje widowiska historyczne, patriotyczne o różnej tematyce, tym razem będzie to inscenizacja dotycząca bitwy Powstania Styczniowego, która kończy obchody 160 rocznicy zrywu.

- Przygotowaliśmy widowisko z tej drugiej części zrywu, jakim było Powstanie Styczniowe. Będzie to barwna lekcja historii, w której udział weźmie około 70 rekonstruktorów – informował harcmistrz Bartosz Bednarczyk.

Scenarzystą i narratorem widowiska jest historyk Przemysław Bednarczyk. Inscenizacja odbywać się będzie w pobliżu Dworu z Pieczysk. Tego wyjątkowego obiektu, związanego z historią rodziny Tańskich. - Otóż związek Tańskich z Powstaniem Styczniowym jest taki, że ojciec Czesława Tańskiego – pioniera lotnictwa, był naczelnikiem cywilnym w Powstaniu Styczniowym w powiecie rawskim. Zatem dwór także zaaranżowaliśmy na ten okres, kiedy na świat przychodzi Czesław Tański. Dlatego też zaraz po inscenizacji zapraszamy do zwiedzania obiektu. Będzie okazja do tego, by zobaczyć jak wyglądał dwór typowej, patriotycznej rodziny na początku drugiej połowy XIX wieku - mówił kierownik Działu Kultury Wsi.

 Przypomnijmy Niedziela Palmowa w skansenie rozpocznie się już o godz. 10.00 i potrwa do godz. 18.00!

 

Zadanie: Wspólnym Szlakiem Niepodległości Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

Wstęp bezpłatny.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .