Zamknij

Wernisaż wystawy: WIDZENIE ŚWIATA SIKORY

Wernisaż wystawy: WIDZENIE ŚWIATA SIKORY

Plenerowa wystawa Tomasza Sikory pt. „Widzenie Świata Sikory” oficjalnie otwarta! Dokonał tego sam artysta-fotografik. Wernisaż odbył się w piątek, 5 kwietnia w plenerach Muzeum Wsi Radomskiej.

Prezentacja wystawy rozpoczęła się od Zagrody z Jastrzębi z udziałem Ilony Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, artysty Tomka Sikory, kuratora wystawy Sebastiana Klochowicza, mediów oraz zaproszonych gości, m.in. młodzieży z Zespołu Szkół Stylizacji i Usług z kierunku fotograficznego pod opieką Karoliny Falkiewicz oraz młodych z całej Polski, którzy uczestniczyli w olimpiadzie teologicznej. Pojawili się z opiekunek ks. Mariuszem Chamerskim, który podkreślał długoletnią współpracę ze skansenem.

- Chciałem podziękować, że przybyliście tu z tak daleka i przeprosić, że te zdjęcia zasłaniają przepiękne obiekty, które są tutaj na terenie muzeum. Podziwiam organizatorów, że podjęli takie ryzyko, bo jednak w pewnym sensie to jest taka ingerencja w bardzo pięknie zaplanowany obszar, w tej przestrzeni muzealnej. Zobaczymy, czy to będzie współgrało. Sam jestem ciekaw - mówił artysta podczas otwarcia.

Wystawę tworzą malownicze fotografie, które przedstawiają ludzi oraz plenery Muzeum Wsi Radomskiej. Znany i utytułowany fotografik zainspirował się nimi podczas wizyt w skansenie. A podczas wernisażu wraz z uczestnikami oprowadził po wystawie i podpisywał każde zdjęcie. Posłuchajcie co nam powiedział. Rozmawiała Magda Gliszczyńska

Prezentowane obrazy to efekt wielu godzin fotografowania plenerów muzealnych, pól i zagród. Podczas trwających ponad rok wycieczkach do radomskiego skansenu artysta stworzył niepowtarzalny zestaw fotogramów. Poddał je wypracowanej przez siebie metodzie obróbki, dzięki której powstały niezwykle malarskie, unikatowe obrazy. Ten niepowtarzalny zestaw fotografii prezentujemy Państwu w plenerach, które były inspiracją do ich powstania - podkreśla Sebastian Klochowicz kurator wystawy.

 

Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do końca roku - zaprasza Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej

 

Impresje

Od zawsze moim ulubionym kierunkiem w sztuce jest impresjonizm. Malarze, zwolnieni przez fotografię z obowiązku  dokumentowania rzeczywistości, zaczęli opowiadać o życiu w sposób bardzo osobisty, emocjonalny. Otoczony pięknem starych chałup, ich wnętrzami, zwierzętami, młynem, wiatrakami, starą szkołą, kapliczkami przeniosłem się w stare, znane tylko z literatury i filmów czasy. Zdjęcia, które powstały w trakcie wielogodzinnych wędrówek i wsłuchiwaniu się w odgłosy przeszłości, są moimi impresjami.

W miejsce ostrego detalu pojawiły się barwne plamy, które budują fotograficzny obraz.

Tomek Sikora

 

Tomasz Sikora – polski fotograf, twórca teatralnych i filmowych plakatów, ilustracji książkowych,

realizator prac dla europejskich i amerykańskich agencji reklamowych. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych na całym świecie oraz ok. stu wydawnictw. Wielokrotny laureat nagród za kreatywność w fotografii. Dwukrotnie wybrany fotografem reklamowym roku w Australii, gdzie mieszkał przez wiele lat.

 

Wystawa udostępniona będzie dla zwiedzających w plenerach muzeum do końca 2024 r.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .