Zamknij

Walentynki

Walentynki

W ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH CO NIECO O MIŁOŚCI LUDOWEJ

W dzień św. Walentego, czyli 14 lutego, przypada święto zakochanych, zwane potocznie walentynkami.  W ten wyjątkowy czas w roku zakochani mogą spędzić ze sobą piękne chwile podczas romantycznej kolacji, oświadczyć się wybrance serca, a nawet wejść w związek małżeński. Wyznanie miłości drugiej osobie często staje się łatwiejsze wskutek panującej wokół atmosfery, a organizowana w szkołach „poczta walentynkowa” ośmiela dorastającą młodzież do wyrażania uczuć. Dzień zakochanych jest zatem świetną okazją do porozmawiania o ludowej miłości.  

W codziennym życiu wsi na miłość nie pozostawało zbyt wiele miejsca, ale czas młodości był tym krótkim okresem, w którym manifestowało się swoje uczucia. Praktycznie każda zabawa miała charakter zalotów. Młodzież wiejska zacieśniała więzi podczas zabaw i tańców majówkowych bądź podczas wspólnych przesiadywań przy ognisku. Najchętniej okazywano swoje uczucia podczas zabaw w Noc Świętojańską. Panny odgadywały przyszłość puszczając na wodę uwite przez siebie wianki, młodzi chłopcy zapraszali wybranki swojego serca do tańca, zakochani trzymając się za ręce skakali przez ognisko, by utwierdzić się w stałości istniejącego pomiędzy nimi uczucia, a później poświęcić się całonocnemu poszukiwaniu kwiatu paproci. Oprócz tego, wszelkiego rodzaju święta doroczne, a nawet niedzielne wizyty w kościele, stwarzały okazję do okazywania wzajemnego zainteresowania przez wiejską młodzież.

Prawie każda dziewczyna marzyła o poznaniu prawdziwej miłości i wyjściu za wybranka swojego serca. Pomóc w tym miały wróżby w wigilię św. Andrzeja czy wspomniane wcześniej puszczanie na wodę świętojańskich wianków. Jednak niewielu pannom na wydaniu udało się wyjść za mąż z czysto romantycznych powodów, gdyż małżeństwa były aranżowane przez rodziców kierujących się głównie względami ekonomicznymi. Młody, ale biedny parobek nie zapewni godnej przyszłości panience inaczej niż ustatkowany i posiadający ziemię wdowiec z sąsiedniego gospodarstwa. Dziewczęta ostatecznie zgadzały się na plany rodziców związane z zamążpójściem, nadal marząc o kimś, kto sprostałby ich romantycznym wyobrażeniom.

Należy pamiętać, że zaloty miały prowadzić do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, a odstępstwa od normy były społecznie piętnowane. Kobiety bały się staropanieństwa ze względu na uznanie tego stanu jako godnego pożałowania. Niezamężna kobieta, mieszkająca w domu rodziców lub u zamężnej siostry, stawała się ciężarem, pośmiewiskiem dla społeczności wiejskiej, a jej ostateczne usamodzielnienie uznawano za wyjątkowo podejrzane i oskarżano nawet o konszachty z diabłem.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .