Zamknij

Święto Funduszy Europejskich za nami - my też tam byliśmy!

Święto Funduszy Europejskich za nami - my też tam byliśmy!

13. Forum Rozwoju Mazowsza - to były to dwa dni wypełnione debatami, warsztatami, konsultacjami i inspirującymi rozmowami. Muzeum Wsi Radomskiej też miało swoje stoisko promocyjno-informacyjne, które cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Ilona Jaroszek dyrektor skansenu udzielała wywiadów i opowiadała o codziennym funkcjonowaniu placówki.

Pracownicy Działu Oświaty podczas Forum Rozwoju Mazowsza przygotowali warsztaty kaligrafii oraz robienia kwiatów z bibuły. Ale najbardziej zwiedzających przyciągnęły zapachy potraw, które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Zaborowianki" z Zaborowia. Rzesza amatorów dawnej kuchni miała okazję spróbować regionalnych potraw prosto z radomskiego - pierogi, sałatki, ciasta były rajem dla podniebienia odwiedzających Forum.

Forum Rozwoju Mazowsza to wyjątkowa możliwość zaprezentowania efektów pomocy europejskiej, a także dyskusji o potrzebach i wyzwaniach na przyszłość.

- Cieszę się, że mogliśmy zaprezentować swoje stoisko podczas tegorocznego Forum, które jest wielkim świętem Funduszy Europejskich. Muzeum Wsi radomskiej także dzięki temu wsparci może się rozwijać i realizować duże przedsięwzięcia. Takimi sztandarowymi projektami to: „Zdarzyło się kiedyś nad wodą. Trasa turystyczna w radomskim skansenie”, ”Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”. To jest około 20 mln zł., czyli ogromne środki zainwestowane w rozbudowę, modernizację, w zakup obiektów, renowację i konserwację zabytków – podkreśla Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Wszyscy korzystamy z efektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej i to jest właśnie #FEnomenUE. Pod takim hasłem odbyło się 13. Forum Rozwoju Mazowsza pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Ideą forum jest pokazanie roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu, na co zwrócił uwagę Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Dzięki Unii Europejskiej udało się wprowadzić inwestycje we wszystkich obszarach życia – gospodarczym, społecznym i publicznym. Mimo to często podważana jest istotna rola funduszy europejskich w rozwoju Polski. Warto jednak sobie uświadomić jedną fundamentalną kwestię. Nawet po zapłaceniu składek członkowskich, w ciągu tych 19 lat Polska zyskała dzięki UE ponad 160 mld euro netto, które zasiliły rozwój polskiej gospodarki, infrastruktury, przestrzeni publicznej, firm, usług.

Wydarzenie współtworzyło ponad 70 ekspertów i 53 organizacji reprezentujących różne środowiska.

Tegoroczna edycja, która odbyła się w dniach 14-15 listopada 2023r. w Warszawie, przyciągnęła aż 1,4 tys. odwiedzających, a kolejne 5.8 tys. oglądało transmisję na żywo.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .