Zamknij

Staropolskie zwyczaje związane ze Środopościem

Staropolskie zwyczaje związane ze Środopościem

Niegdyś powszechny nastrój skupienia, powagi i wyciszenia, towarzyszący ludowi w okresie Wielkiego Postu, przerywały obchody Środopościa, zwanego także Półpościem lub Śródpościem. Dzień ten przypadał dwadzieścia dni po Popielcu i, jak sama nazwa wskazuje, zawsze w środę poprzedzającą czwartą niedzielę wielkopostną.

W liturgii czwartej niedzieli postu na początku mszy świętej wypowiadane są słowa antyfony Laetare Jerusalem, co oznacza „Wesel się, Jeruzalem”, a w Polsce niemalże do połowy XX w., określano ją mianem „śmiertnej” lub „białej”. W kościołach milczące od początku postu organy nagle rozbrzmiewały, a kapłan, celebrujący tego dnia mszę świętą, zamiast fioletowych przywdziewał różowe szaty liturgiczne. Ta radość pośród pokuty i wytchnienie od codziennego utrapienia ustępowały na chwilę miejsca mniej lub bardziej wyrafinowanym figlom i psotom, które wywoływały niemałą wrzawę wśród mieszkańców wsi. Przybliżmy zatem niektóre zwyczaje, które były ściśle związane z tym dniem.

 

Półpoście określano też „dniem garkotłuka”, zapewne z uwagi na niezwykły zwyczaj mu towarzyszący, który przedstawił Zygmunt Gloger w swej Encyklopedii staropolskiej. Cytując ks. Kitowicza - obserwatora zwyczajów z czasów Saskich, zapisał jak dawniej młodzieńcy tłukli garnki rzucając je wprost pod nogi dziewcząt, tak by zawartość okurzyła ofiary.

Następnie wykrzykiwali: „Półpoście, mościa panno!”, po czym szybko uciekali. Z kolei na wsiach glinianym garnkiem uderzali o drzwi, okiennicę lub ścianę, powodując przy tym niemały bałagan oraz budząc śpiących powstałym hukiem i okrzykami: „Półpoście!”. Młodzieńcy biegali też po ulicach hałasując terkotkami i kołatkami oraz uderzali drewnianymi młotami, zwanymi inaczej szlagami, co nazywano „wybijaniem półpościa”.

 

W regionie opoczyńskim istniał też inny barwny obyczaj. Otóż, kawalerowie malowali smołą na płotach i ścianach budynków, w których były panny na wydaniu tzw. „kozoki”, nazywane też czasem „bochomazami”. Były to przedstawione w humorystyczny sposób postacie męskie, stojące w rozkroku z rozłożonymi rękami, a ich malunek tłumaczono jako swego rodzaju napiętnowanie mieszkających tam dziewcząt za trwanie w panieństwie. Co ciekawe, w przyszłości miało im to zapewnić większe zainteresowanie ze strony kawalerów. W niektórych wsiach pannom, którym nie udało się wyjść za mąż w karnawale, przyczepiano niezauważenie do tylnej części ubrania kokardki lub symboliczne „kloce” – kawałki drewna czy też skorupki jaj na znak staropanieństwa.  

 

Pomysłowość młodzieży nie do końca wzbudzała zadowolenie wśród starszych wiejskich gospodarzy. Do repertuaru figlarzy bowiem należało m.in. zabieranie różnych sprzętów używanych w rolnictwie oraz nocne rozbieranie wozów na poszczególne części, a następnie wciąganie ich na dach stodoły, bądź innego budynku gospodarczego. Ponadto, wyjęte z zawiasów ciężkie bramy i furtki przenoszono w odległe miejsca lub zawieszano na okolicznych drzewach. Dawniej niektórzy śmiałkowie potrafili również wpuścić do chałupy złapanego wróbla, a na wsiach można też było spotkać wesoło biegającą dziatwę z podobizną wystruganego z drzewa bociana, zwiastującego powrót wiosny.

 

Jednakże najbardziej znanym zwyczajem Środopościa było malowanie okiennic, do których głównie wykorzystywano słoninę, smołę lub rozrobione wapno. W niektórych regionach futryny okien panien na wydaniu kolorowano na niebiesko, czyli wapnem z dodatkiem lakmusu, a w późniejszym okresie okna malowano także białą farbą, a nawet innymi zmieszanymi z nią substancjami. Jednak czyszcząca je potem dziewczyna nie narzekała na stratę czasu i niekiedy siarczysty mróz, lecz z dumą i demonstracyjnie wykonywała swój obowiązek.

Znacznie gorzej miały dziewczęta, które były mniej lubiane i uważano je za zarozumiałe lub pyszne, wówczas do wapna chłopcy dodawali też trochę sadzy lub smoły, co w efekcie znacznie utrudniało ich umycie.

 

Niegdyś najwcześniejszą zapowiedzią radosnego Zmartwychwstania Pańskiego były zwyczaje obchodzone w Środopoście, które obecnie prawie zanikły. Jedynie  w niektórych wsiach w Polsce są one dalej praktykowane i jeszcze w tym dniu można spodziewać się malunków na oknach. W Radomskim echem dawnych obyczajów jest współczesny zwyczaj malowania białą farbą napisu „ŚRODOPOŚCIE”, najczęściej na asfalcie, bądź niekiedy na budynkach gospodarczych czy też przystankach autobusowych. Dawniej psotom i rejwachowi pobłażano pomimo trwającego okresu postu, gdyż poprzedzały radosny czas świąteczny. Powoli przystępowano do wiosennych porządków w gospodarstwach, bowiem nieubłaganie zbliżała się Wielkanoc.

 

 

Bibliografia

 

  1. Gierała Z., Cztery pory roku w podaniach i obrzędach ludowych, Warszawa 2001.
  2. Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, T. IV, Warszawa 1996.
  3. Lechowa I., Tradycyjny rok obrzędowy we wsiach Polski środkowej (zróżnicowanie i przemiany)[w:] Kultura wsi Polski środkowej w procesie zmian, „Prace i materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, T. 3, Warszawa – Łódź 1987.
  4. Ogrodowska B., Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2004.
  5. Uryga J., Rok Polski w życiu, w tradycji i obyczajach ludu, Włocławek 2006. 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .