Zamknij

Seniorzy mogą bezpłatnie zwiedzać Muzeum Wsi Radomskiej – zapraszamy na weekend z kulturą!

Seniorzy mogą bezpłatnie zwiedzać Muzeum Wsi Radomskiej – zapraszamy na weekend z kulturą!

Muzeum Wsi Radomskiej zaprasza na „Weekend Seniora z Kulturą”! To już dziesiąta edycja ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 500 instytucji z całego kraju, w tym także Muzeum Wsi Radomskiej.

Akcja "Weekend Seniora z Kulturą" wpisuje się w obchodzony 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, zwany też Światowym Dniem Seniora.

W Muzeum Wsi Radomskiej, które także przyłącza się do akcji, już w najbliższy piątek, 29 września i w sobotę, 30 września Seniorzy będą mieli okazję do bezpłatnego zwiedzania i skorzystania z oferty skansenu.

Podczas dwóch dni prowadzonej akcji udostępniona będzie seniorom ekspozycja stała i wystawy czasowe, wśród nich: „Edward Hartwig - Mazowieckie Krajobrazy" w Spichlerzu z Wilkowa, wystawa fotografii Macieja Pawelca "Portret Świata Pożegnalny" w kurniku z Konar , „Gdzieś pomiędzy… Rzeźba ludowa Stanisława Grudnia, Zygmunta Grzybowskiego i Józefa Kondei”. Ekspozycja ta obejmuje 170 rzeźb i płaskorzeźb w drewnie z lat 1977 – 2023 i dostępna jest w Domu Ludowym. Zobaczyć można także wystawę maszyn rolniczych czy muzealne zagrody.

Wszystkie osoby po 60. roku życia będą mogły w piątek, 29 września oraz w sobotę, 30 września, obejrzeć aktualne wystawy i obiekty bezpłatnie!

Zapraszamy Seniorów do odwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej w godzinach:

PIĄTEK: 9.00–17.00;

SOBOTA: 10.00–18.00.

W ubiegłorocznej edycji akcji, z oferty instytucji kultury w całej Polsce skorzystało ponad 30 tysięcy seniorów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .