Zamknij

Piknik Rodzinny z Sercem - Zdrowe Mazowsze

Piknik Rodzinny z Sercem - Zdrowe Mazowsze

Piknik Rodzinny z Sercem - Zdrowe Mazowsze z okazji ŚWIATOWEGO DNIA SERCA odbędzie się 23.09.2018r. w godzinach od 13.00 - 18.00 w Muzeum Wsi Radomskiej.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zorganizował w Muzeum Wsi Radomskiej Piknik Rodzinny z Sercem – Zdrowe Mazowsze. Wydarzenie odbyło się 23.09.2018r. z okazji ŚWIATOWEGO DNIA SERCA.

Wszyscy, którzy odwiedzili radosmki skansen mogli skorzystać z wielu bezpłatnych badań. m.in.:
• pomiar ciśnienia tętniczego,
• badanie pojemności płuc – spirometria,
• badanie poziomu cholesterolu,
• badanie glikemii,
• badanie słuchu ( Słuchobus ),
Podczas pikniku odbyły się:
• pokazy nauki samobadania piersi przy użyciu fantomu przez specjalistki położnictwa
• edukacja w zakresie profilaktyki i diagnostyki chorób piersi,
• informacja o edukacja w zakresie chorób układu krążenia
• informacja w zakresie szczepień przeciwko grypie, kleszczach, grzybach.
• Pokazy Nordic Walkking (nauka Nordic Walkking przy współudziale fizjoterapeuty.
• Informacja na temat programów profilaktycznych tj. możliwości bezpłatnych badań w zakresie programów: „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, „ Populacyjnym programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”, „ Populacyjny program wykrywania raka piersi”.

Przez cały czas trwania tego wydarzenia w Krwiobusie prowadzona była zbiórka krwi.

Ponadto, na pikniku nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Animatorzy zapewnili dobrą zabawę:
• malowanie twarzy,
• modelowanie baloników,
• konkursy z nagrodami,
• zabawy z maskotką – misiem Szkoły Promocji Zdrowia,
• konkurs plastyczny dla rodzin,

W czasie Pikniku Pani Katarzyna Michniewska oraz Pan Maciej Orłoś – przekazali informacje na temat problemów i zagadnień ekologicznych tj. smogu, spalania odpadów, segregacji. Ponadto odbył się występ Magika prezentującego elementy wiedzy o segregacji

Nie byłoby Pikniku gdyby nie współorganizatorzy, którzy mają wielkie serca i potrafią docenić inicjatywę promowania zdrowia w naszym regionie oraz rozumieją trud i wysiłek, którego należy włożyć w przygotowania oraz organizację Pikniku, zapewniając ze swojej strony bogatą ofertę na ten dzień.

Współorganizatorzy:
• Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Warszawie:
• Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
• Departament Gospodarki Odpadami i Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
• Fundacja Centrum Medycyny Rozwoju
• SWPZZPOZ im. Borzym w Radomiu
• Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Uczestnicy pikniku będą mieli okazję spróbować zdrowej i ekologicznej żywności.
• Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
• Komenda Miejska Policji w Radomiu:
znakowanie rowerów, drenaże (jazda na motocyklu),stoisko profilaktyczno edukacyjne " Nie daj się oszukać"- informator dla seniorów, ABC- numery alarmowe, pierwsza pomoc, pokaz dynamiczny z psem, radiowóz prezentacyjny z wyposażeniem,
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: miasteczko drogowe, gadżety, "Bądź widoczny, bądź bezpieczny", konkursy, quiz, gry i zabawy
• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
• Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
• Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
• Regionalne centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha – Krwiobus mobilny punkt poboru krwi
• Warszawska Kolej Dojazdowa
• Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei i Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .