Zamknij

Piknik Historyczny z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - fotorelacja

Piknik Historyczny z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - fotorelacja

Wykłady, pieśni żołnierskie, pokaz sokolniczy a nawet i wojskowa grochówka

Chwilowa niepogoda nie przeszkodziła uczestnikom w dotarciu do parku przed Muzeum, gdzie tłumnie zgromadzili się, aby nie tylko porozmawiać o militariach, pracy Nadleśnictwa, ale także wysłuchać wykładów. Pierwszym przywitanym prelegentem przez Panią Justynę Plaskotę Kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze i Panią dr Agnieszkę Zarychtę-Wójcicką był Pan Janusz Antoniak, który opowiedział przybyłym o Powstaniu Warszawskim, o istocie wybuchu oraz o życiu  ludności w czasie Powstania i II Wojny Światowej. Kolejnym mówcą był Edward Pawlik, który w czasie okupacji mieszkał wraz z rodzicami i rodzeństwem na warszawskiej Woli. Następnie trafił do obozu Durchgangslager 121. Podczas transportu, Panu Edwardowi udało się zbiec i przedostać do Miechowa.

Oprócz wykładów goście mieli okazję obejrzeć pokaz musztry, przygotowany przez uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Kadetów RP w Lipinach pod wodzą Pana płk. Ryszarda Młodzianowskiego.

Hufiec ZHP Przysucha im. Oskara Kolberga przygotowała stoisko udzielania pierwszej pomocy oraz naukę pieśni powstańczych i patriotycznych. Grupę harcerzy przygotowali: Anna Tomczyk, Natalia Sławińska, Marek Turek, Krzysztof Zając i Edgar Tomaszewicz.

Podczas Pikniku Historycznego byli obecny także przedstawiciele Nadleśnictwo Lasy Przysucha - Panowie Jakub Krawczykowski i Radosław Sulczyński, którzy przygotowali materiały edukacyjne oraz pokaz sokolniczy.

Kolejnymi partnerami Pikniku było Stowarzyszenie Rawicz 1943 i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Przysucha reprezentowali Pan Ryszard Pierzchała, Adam Łumiński, Krzysztof Kowalski i Julia Palimąka.

Stoisko z pyszną grochówką przygotowały Panie z Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze im. Ludwika Skowyry. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .